Beoordelaar:  Musiek – Vokaal /

Adjudicator:  Music – Vocal

 

Suzanne Strauss het ‘n doktorsgraad in musiek (musiekwetenskap) aan die Odeion Musiekskool, Universiteit van die Vrystaat, behaal. Haar navorsingsbelangstellings sluit ‘n wye verskeidenheid in onderwerpe van Suid-Afrikaanse kunsmusiek, literatuurmusiek, populêre kultuur, kultuurstudies, populêre musiekanalise tot metalstudies. Haar mees onlangse navorsing sluit in ‘n kontekstuele studie en analise van vier liedjies deur Nightwish – Finse simfoniese metalgroep.

Suzanne het as solis en koorlid in talle kore en ensembles opgetree. Sy het ook as musikant en agtergrondsanger opgetree in Bea van der Vyver se kabaretproduksies Handsak van Beton (agtergrondsanger) en Bestemming (agtergrondsang, klawerbord, klavier en fluit). Suzanne het sedert 2005 as beoordelaar opgetree by UV-serenadekompetisies (Stage door) en was een van die beoordelaars tydens die eindronde van die UV Kleinser in 2016. Sy is uitgenooi om as beoordelaar op te tree by sowel aanlyn- as van aangesig tot aangesig-musiekfeeste /Eisteddfods. Sy het as vokale afrigter opgetree vir talle Bloemfonteinse produksies, waaronder die produksie van die rockmusikaal RENT in 2012.

Suzanne is ‘n kontrakdosent aan die Odeion Musiekskool, Universiteit van die Vrystaat, waar sy musiekwetenskap doseer in die Senior Sertifikaat-, Diploma- en Graadprogramme, repertorium- en metodestudies sowel as klawerbordvaardighede. In ‘n privaat hoedanigheid doseer sy klavier en sang (populêre musiek).

————————————————————

Suzanne Strauss holds a PhD in music (musicology) from the Odeion School of Music, University of the Free State. Her research interests include a wide range as topics from South African art music, music in literature, popular culture, culture studies, popular music analysis to metal studies. Her most recent research includes a contextual study and analysis of four songs by Nightwish – Finnish symphonic metal band.

Suzanne has performed as a soloist and chorus member in numerous choirs and ensembles. She has also performed as musician and backing vocalist in Bea van der Vyver’s cabaret productions Handsak van Beton (backing vocalist) and Bestemming (backing vocals, keyboard, piano and flute). Suzanne acted as a judge at UFS serenade competitions (Stage door) since 2005 and was one of the judges at the finals of the UFS Kleinser in 2016. She has been invited to act as adjudicator at both online and face-to-face music festivals/Eisteddfods. She acted as a vocal coach for numerous Bloemfontein productions, including the 2012 production of the rock musical RENT in Bloemfontein.

Suzanne is a contract lecturer at the Odeion School of Music, University of the Free State, where she teaches musicology in the Senior Certificate, Diploma and Degree programmes, repertoire and method studies as well as keyboard skills. In a private capacity, she teaches piano and vocals (popular music).