SKOOL REGISTRASIE / SCHOOL REGISTRATION

Registreer skool koördineerder / Register school coordinator
(slegs skole / only schools)

SKOOL REGISTRASIE / SCHOOL REGISTRATION

Registreer skool onderwyser of afrigter / Register school teacher or instructor
(slegs skole / only schools)

REGISTREER STUDIO / PRIVAAT AFRIGTER / INDIVIDU – REGISTER STUDIO / PRIVATE INSTRUCTOR / INDIVIDUAL

Slegs vir registrasie van individue of studios / Only for registration of individuals or studios