5.         PROGRAM / PROGRAMME

 

5.1          Die Eisteddfod program vir elke afdeling sal so spoedig moontlik na die sluitingsdatum vir inskrywings opgestel word en op die webtuiste beskikbaar gestel word.

                The Eisteddfod programme for all categories will be compiled as soon as possible after the closing date for entries and will be available on the website.

 

5.2          Deelnemers het soms spesiale omstandighede wat die datum en tyd van deelname kan beïnvloed.  Stel in hierdie geval asb. die Voorsitter betyds per e-pos in kennis voordat die program opgestel word.

                Participants may have special circumstances that can influence the date and time of participation.  In this case please inform the Chairperson via e-mail before the program is compiled.

 

5.3          Veranderinge aan die program sal slegs in uitsonderlike gevalle gemaak word.  Almal kan ongelukkig nie vir persoonlike gerief geakkommodeer word nie. 

Only in exceptional cases will changes be made to the programme.  Unfortunately, everybody cannot be accommodated for personal convenience.