MUSIEK – VOKAAL

 

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

1.         Vokale sang begeleiding is verkieslik met klavier, maar deelnemers mag klankbaanbegeleiding gebruik. ‘n Rekanaar sal voorsien word waar die klankbaanbegeleiding gespeel kan word – deelnemers voorsien eie USB stokkie.  Indien ‘n klankbaanbegeleiding gebruik word, voeg ‘n “B” agter die kode by u inskrywing, bv. V007B.

The accompaniment for vocal music should preferably be piano, but participants may make use of backtracks.  A computer will be supplied on which the backtrack can be played –participants to supply own USB stick.  If a backtrack is used, add a “B” on your entry after the code, e.g. V007B.

 

2.           By alle items word eie keuse van werke toegelaat. ‘n Kopie van die werk moet met aanmelding ingehandig word vir beskikbaarstelling aan die beoordelaar.  Werke mag getransponeer word en ‘n maksimum van twee verse van ‘n lied mag gesing word.

Own choice of works is allowed in all items.  A copy of the work should be handed in at the start of the session for adjudication purposes.  Works may be transposed and a maximum of two verses of a song may be presented.

 

3.            Solo Slegs een werk.  Hoogstens 10 deelnemers per skool per item word toegelaat.

SoloOnly one work.  Maximum 10 participants per item per school are allowed.

 

4.            Solo Program:  Drie kontrasterende werke.

Solo Programme:  Three contrasting works.

 

5.            Duet (tweestemmig), Trio (driestemmig) en Kwartet (vierstemmig):  Slegs een werk.

Duo (two-part singing), Trio (three-part singing) and Quartet (four-part singing):  Only one work.

 

6.           Klein Groepe:  Informele sang met enige kombinasie van stemme. <5 lede.  Slegs een werk.

Small Groups: Informal singing with any combination of voices. <5 members.  Only one work.

 

7.            Groot Groepe:  Informele sang met enige kombinasie van stemme. 5 – 12 lede.  Slegs een werk.

Large Groups: Informal singing with any combination of voices. 5 – 12 members.  Only one work.

 

8.            Solo Instrument & Stem:  Deelnemers moet hulself begelei bv. kitaar of klavier.  Slegs een werk.

Solo Instrument & Voice:  Participants must accompany themselves e.g. guitar or piano.  Only one work.

 

9.            Kitaargroepe:  Sluit sang en begeleiding in.  Minimum van 2, maksimum van 15 deelnemers.  Twee werke.

Guitar Groups:  Includes voice and accompaniment.  Minimum of 2, maximum of 15 participants.  Two works.

 

10.            Gesinsgroepe:  Enige kombinasie van stemme en instrumente.  ‘n Minimum van twee gesinslede.  Twee werke.

Family Groups:  Any combination of voice and instrument.  A minimum of two family members.  Two works.

 

11.          Koorsang en Sanggroepe:  Begeleid of onbegeleid.  >12 lede. Engelse, Afrikaanse of anderstalige liedere mag aangebied word.  Die betekenis van anderstalige liedere moet verskaf word.  ‘n Program van twee of drie kontrasterende werke moet aangebied word, waarvan een werk beweging mag insluit.  Geen kostuums.  Maksimum tyd toegelaat: 10 minute vir laerskole en 15 minute vir hoërskole.

Choirs and Groups:   With accompaniment or A Capella.  > 12 members. English, Afrikaans or another language may be presented.  The meaning of songs in another language must be provided.  A programme with two or three contrasting works must be presented.  One work may include movement.  No costumes.  Maximum time allowed: 10 minutes for primary schools and 15 minutes for high schools.

 

12.          Revue:  Sluit sang en beweging in.  ‘n Maksimum van 50 deelnemers (seuns of dogters of gemeng) word toegelaat. ‘n Program wat twee tot drie werke insluit kan aangebied word.  Maksimum tyd toegelaat: 10 minute vir laerskole en 15 minute vir hoërskole.  Maak self voorsiening vir klankapparaat wat u mag benodig.

Revue:  Includes movement and singing.  A maximum of 50 participants (boys or girls or combined) are allowed.  A programme including two to three works, may be presented.  Maximum time allowed: 10 minutes for primary schools and 15 minutes for high schools. Participants should provide their own sound system.

 

13.          Orkesgroep met Sang: Enige kombinasie van musiek en instrument – minimum een sangstem en ‘n maksimum van 8 deelnemers (seuns of dogters of gemeng) word toegelaat. Een of twee werke, met ‘n maksimum van 10 minute, kan aangebied word.  Deelnemers moet self hulle instrumente vir die orkes voorsien.  Ongelukkig word geen mikrofone toegelaat nie.

Band with Vocals:  Any combination of voice and instrument – minimum one vocal and a maximum of 8 participants (boys or girls or combined) are allowed.  One to two works, with a maximum of 10 minutes, may be presented.  Participants should provide their own instruments for the band.  No microphones are allowed.      

 

MUSIEK VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

Skool- graad/ School Grade SOLO VROULIK/ SOLO FEMALE SOLO PROGRAM/  SOLO PROGRAMME   Skool- graad/ School Grade DUET/ DUO  TRIO/ TRIO KWARTET/ QUARTET KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS SOLO INSTRUMENT & STEM  /

SOLO INSTRUMENT & VOICE

KITAAR-GROEPE/ GUITAR GROUPS GESINSGROEPE/ FAMILY GROUPS
VS/PS V000 V200   VS/PS       V600 V700      
1 V001 V201                    
2 V002 V202   1-3 V314 V414 V514 V614 V714 V814    
3 V003 V203                    
4 V004 V204                 V920 V1020
5 V005 V205   4-7 V315 V415 V515 V615 V715 V815 Alle / Alle /
6 V006 V206                 All All
7 V007 V207                    
8 V008 V208                    
9 V009 V209                    
10 V010 V210   8-12 V319 V419 V519 V619 V719 V819    
11 V011 V211                    
12 V012 V212                    
Ope / Open V013 V213   Ope / Open V313 V413 V513 V613 V713 V813    

 

MUSIEK VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

KOORSANG & SANGGROEPE / CHOIRS & GROUPS

KODE / CODE KLASSIFIKASIE / CLASSIFICATION STEMME / VOICES MINUTE / MINUTES

C000

Voorskools /Pre-school Eenstemmig /Unison 10

C014

Laerskool / Primary School:Gr 1 – 3 Eenstemmig /Unison 10

C015a

Laerskool / Primary School:Gr 4 – 7 Tweestemmig /Two voices 10

C015b

Laerskool / Primary School:Gr 4 – 7 Drie- of vierstemmig /Three or four voices 10

C016

Laerskool / Primary School:Gr 1 – 7 Eenstemmig /Unison 10

C019

Hoërskool / Secondary School:Gr 8 – 12 Twee-, drie- of vierstemmigTwo, three or four voices 15

C020

Groepe / Groups Enige kombinasie /Any combination 15

C013

Volwasse / Adult SA, SSA, SAB, SATB 15

 

MUSIEK VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

REVUE   ORKESGROEPE / BANDS
KODE / CODE KLASSIFIKASIE / 

CLASSIFICATION

MINUTE / MINUTES   KODE / CODE KLASSIFIKASIE / 

CLASSIFICATION

MINUTE / MINUTES
R000 Voorskools / Pre-school 10   V900 Voorskools / Pre-school 10
R014 Laerskool / Primary School: Gr 1 – 3 10   V914 Laerskool / Primary School: Gr 1 – 3 10
R015 Laerskool / Primary School: Gr 4 – 7 10   V915 Laerskool / Primary School: Gr 4 – 7 10
R016 Laerskool / Primary School: Gr 1 – 7 10   V916 Laerskool / Primary School: Gr 1 – 7 10
R017 Hoërskool / Secondary School: Gr 8 – 10 15   V917 Hoërskool / Secondary School: Gr 8 – 10 10
R018 Hoërskool / Secondary School: Gr 11 – 12 15   V918 Hoërskool / Secondary School: Gr 11 – 12 10
R019 Hoërskool / Secondary School: Gr 8 – 12 15   V919 Hoërskool / Secondary School: Gr 8 – 12 10
R013 Volwasse / Adult 15   V913 Volwasse / Adult 10