MUSIEK – INSTRUMENTAAL

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

1.            By alle items geld eie keuse.

Own choice applies to all items.

 

2.            ‘n Kopie van die bladmusiek moet vir die beoordelaar beskikbaar gestel word.

A copy of the sheet music should be made available to the adjudicator.

 

3.            Dieselfde werk mag nie vir twee verskillende items aangebied word nie.

The same work may not be presented for two different items.

 

4.            Die skoolgraad van die jongste deelnemer bepaal die kode waar verskillende ouderdomme saam deelneem.

The school grade of the youngest participant determines the code where different ages participate together.

 

5.            Klavierprogram:  Twee konstrasterende werke.

Piano Programme:  Two contrasting works.

 

6.            Klavierkonsert: Slegs een beweging.

Piano Concert:  Only one movement.

 

7.            Stryk- en Blaasinstrumente:  Deelnemers se uitvoering kan met of sonder begeleiding plaasvind – meld die instrument op die inskrywingsvorm. Voorsien asb. u eie musiekstaander.

String- and Wind Instruments:  Participants may perform with or without accompaniment – indicate the instrument on the entry form.  Please provide your own music stand.

 

8.            Ligte Musiek:  Meld die instrument op die inskrywingsvorm. Voorsien asb. u eie musiekstaander.

Ligth Music:  Indicate the instrument on the entry form.  Please provide your own music stand.

 

9.            Gesinsmusiek:  Verwys na slegs gesinslede, bv. ouer(s) en kind(ers), broer(s) en/of suster(s), grootouer(s) en kleinkind(ers).  Meld die instrument(e) op die inskrywingsvorm.  Voorsien asb. u eie musiekstaander.

Family Music:  Refers to only family members, e.g. parent(s) and child(ren), brother(s) and/or sister(s), grandparent(s) and grandchild(ren). Indicate the instrument (s) on the entry form. Please provide your own music stand.

 

10.          Instrumentale Ensembles en Orkeste:  Sluit enige kombinasie van 4 tot 15 instrumente in.  In hierdie afdeling moet die program twee of drie kontrasterende werke insluit (± 10 minute).   ‘n Orkes kan verwys na ‘n boere-orkes, mondfluitjieorkes, jeugorkes, orff-ensemble, ens. Voorsien asb. u eie musiekstaanders.

Instrumental Ensembles and Orchestras:  Include any combination of 4 to 15 instruments.  In this section a programme should include two to three contrasting works (± 10 minutes).  An orchestra can refer to a boere band, mouth organ bands, youth orchestras, orff-ensemble, etc.  Please provide your own music stands.

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES / MUSIC – INSTRUMENTAL CODES
 
 

KLAVIER / PIANO

Skool-  graad/ School Grade SOLO DUET/DUO: Leerlinge / Learners DUET/DUO: Onderwyser / Teacher TRIO:   Leerlinge / Learners 2 KLAVIERE/   2 PIANOS: 4/8 Hande/ 4/8 Hands PROGRAM/ PROGRAMME KONSERT/ CONCERT

VS/PS

K000 K100 K200 K300 K400 K500 K600

1

K001 K101 K201 K301 K401 K501 K601

2

K002 K102 K202 K302 K402 K502 K602

3

K003 K103 K203 K303 K403 K503 K603

4

K004 K104 K204 K304 K404 K504 K604

5

K005 K105 K205 K305 K405 K505 K605

6

K006 K106 K206 K306 K406 K506 K606

7

K007 K107 K207 K307 K407 K507 K607

8

K008 K108 K208 K308 K408 K508 K608

9

K009 K109 K209 K309 K409 K509 K609

10

K010 K110 K210 K310 K410 K510 K610

11

K011 K111 K211 K311 K411 K511 K611

12

K012 K112 K212 K312 K412 K512 K612

Ope/Open

K013 K113 K213 K313 K413 K513 K613

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES / MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

KLAVIER / PIANO

Skool- graad/ School Grade BAROK/ BAROQUE KLASSIEK/ CLASSIC SONATE/ SONATA ROMANTIES/ ROMANTIC IMPRESS/ IMPRESS 20STE EEU/ 20TH  CENTUARY KONTEM-PORÊR/ CONTEM-PORARY SA STUDIE/ STUDY

VS/PS

K700 K800 K900 K1000 K1100 K1200 K1250 K1300 K1400

1

K701 K801 K901 K1001 K1101 K1201 K1251 K1301 K1401

2

K702 K802 K902 K1002 K1102 K1202 K1252 K1302 K1402

3

K703 K803 K903 K1003 K1103 K1203 K1253 K1303 K1403

4

K704 K804 K904 K1004 K1104 K1204 K1254 K1304 K1404

5

K705 K805 K905 K1005 K1105 K1205 K1255 K1305 K1405

6

K706 K806 K906 K1006 K1106 K1206 K1256 K1306 K1406

7

K707 K807 K907 K1007 K1107 K1207 K1257 K1307 K1407

8

K708 K808 K908 K1008 K1108 K1208 K1258 K1308 K1408

9

K709 K809 K909 K1009 K1109 K1209 K1259 K1309 K1409

10

K710 K810 K910 K1010 K1110 K1210 K1260 K1310 K1410

11

K711 K811 K911 K1011 K1111 K1211 K1261 K1311 K1411

12

K712 K812 K912 K1012 K1112 K1212 K1262 K1312 K1412

Ope / Open

K713 K813 K913 K1013 K1113 K1213 K1263 K1313 K1413

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES / MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

STRYKINSTRUMENTE / STRING INSTRUMENTS

Skool- graad/ School Grade SOLO DUET/DUO: Leerlinge/ Learners DUET/DUO: Onderwyser/ Teacher BAROK/ BAROQUE  KLASSIEK/ CLASSIC ROMANTIES/ ROMANTIC MODERN STUDIE/ STUDY

VS/PS

S000 S100 S200 S700 S800 S1000 S1200 S1400

1

S001 S101 S201 S701 S801 S1001 S1201 S1401

2

S002 S102 S202 S702 S802 S1002 S1202 S1402

3

S003 S103 S203 S703 S803 S1003 S1203 S1403

4

S004 S104 S204 S704 S804 S1004 S1204 S1404

5

S005 S105 S205 S705 S805 S1005 S1205 S1405

6

S006 S106 S206 S706 S806 S1006 S1206 S1406

7

S007 S107 S207 S707 S807 S1007 S1207 S1407

8

S008 S108 S208 S708 S808 S1008 S1208 S1408

9

S009 S109 S209 S709 S809 S1009 S1209 S1409

10

S010 S110 S210 S710 S810 S1010 S1210 S1410

11

S011 S111 S211 S711 S811 S1011 S1211 S1411

12

S012 S112 S212 S712 S812 S1012 S1212 S1412

Ope/ Open

S013 S113 S213 S713 S813 S1013 S1213 S1413

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES / MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

BLAASINSTRUMENTE / WIND INSTRUMENTS 

Skool- graad/ School Grade SOLO DUET/DUO/  TRIO
PROGRAM/ PROGRAMME BAROK/ BAROQUE  KLASSIEK/ CLASSIC ROMANTIES/ ROMANTIC MODERN STUDIE/ STUDY

VS/PS

B000 B100 B500 B700 B800 B1000 B1200 B1400

1

B001 B101 B501 B701 B801 B1001 B1201 B1401

2

B002 B102 B502 B702 B802 B1002 B1202 B1402

3

B003 B103 B503 B703 B803 B1003 B1203 B1403

4

B004 B104 B504 B704 B804 B1004 B1204 B1404

5

B005 B105 B505 B705 B805 B1005 B1205 B1405

6

B006 B106 B506 B706 B806 B1006 B1206 B1406

7

B007 B107 B507 B707 B807 B1007 B1207 B1407

8

B008 B108 B508 B708 B808 B1008 B1208 B1408

9

B009 B109 B509 B709 B809 B1009 B1209 B1409

10

B010 B110 B510 B710 B810 B1010 B1210 B1410

11

B011 B111 B511 B711 B811 B1011 B1211 B1411

12

B012 B112 B512 B712 B812 B1012 B1212 B1412

Ope/ Open

B013 B113 B513 B713 B813 B1013 B1213 B1413

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES / MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

LIGTE MUSIEK / LIGHT MUSIC

GESINSMUSIEK/ FAMILY MUSIC

 

INSTRUMENTALE ENSEMBLES & ORKESTE / INSTRUMENTAL ENSEMBLES & ORCHESTRAS

Skool- graad/ School Grade  SOLO   JAZZ  DUET/DUO: Leerlinge/ Learners DUET/DUO: Onderwyser/ Teacher

 

PROGRAM / PROGRAMME DUET/ DUO/ TRIO: Kinders/ Children DUET/ DUO/ TRIO: Ouer – kind(ers)/ Parent – child(ren)   Skool- graad/ School Grade ENSEMBLE

 

ORFF ENSEMBLE ORKES / ORCHESTRA

VS/PS

L000 L1500 L100 L200 L500 G100 G200   VS/PS O000 O100 O200

1

L001 L1501 L101 L201 L501 G101 G201          

2

L002 L1502 L102 L202 L502 G102 G202   Gr 1-3 O014 O114 O214

3

L003 L1503 L103 L203 L503 G103 G203          

4

L004 L1504 L104 L204 L504 G104 G204   Gr 4-7 O015 O115 O215

5

L005 L1505 L105 L205 L505 G105 G205          

6

L006 L1506 L106 L206 L506 G106 G206   Gr 1-7 O016 O116 O216

7

L007 L1507 L107 L207 L507 G107 G207          

8

L008 L1508 L108 L208 L508 G108 G208   Gr8-12 O019 O119 O219

9

L009 L1509 L109 L209 L509 G109 G209          

10

L010 L1510 L110 L210 L510 G110 G210   Gr1-12 O020 O120 O220

11

L011 L1511 L111 L211 L511 G111 G211          

12

L012 L1512 L112 L212 L512 G112 G212   Ope /Open O013 O113 O213

Ope /

Open

L013 L1513 L113 L213 L513 G113 G213