6.        SPESIALE TOEKENNINGS / SPECIAL AWARDS

 

6.1          Merietetoekennings vir uitstaande prestasie sal deur die beoordelaar(s) in elke afdeling toegeken word na afloop van die Eisteddfod. Sertifikate sal daarna uitgereik word. 

Merit awards will be awarded by the adjudicator(s) for outstanding performance in each category after the Eisteddfod. Certificates will be issued thereafter. 

 

6.2          UNISA sal weereens ‘n toekenning vir laer- en hoërskoolinskrywings in instrumentale musiek maak.

UNISA will once again make an award for the best primary and secondary school performers in instrumental music.

 

6.3          By Harrismith Eisteddfod word daar Beoordelaarstoekennings uitgegee.  Hierdie is NIE merietetoekennings nie en word uitgegee in daardie oomblik waar harte aangeraak word.

At the Harrismith Eisteddfod Judges Awards are given out.  It is NOT a merit award and is given in the spur of the moment when hearts are touched.