6.        SPESIALE TOEKENNINGS / SPECIAL AWARDS

 

6.1          Merietetoekennings vir uitstaande prestasie sal deur die beoordelaar(s) in elke afdeling toegeken word na afloop van die Eisteddfod. 

Merit awards will be awarded by the adjudicator(s) for outstanding performance in each category after the Eisteddfod.

 

6.2          By Harrismith Eisteddfod word daar Beoordelaarstoekennings uitgegee.  Hierdie is NIE merietetoekennings nie en word uitgegee in daardie oomblik waar harte aangeraak word.

                At the Harrismith Eisteddfod Judges Awards are given out.  It is NOT a merit award and is given in the spur of the moment when hearts are touched.

 

6.3          UNISA borg pryse vir die beste laer- en hoërskooldeelnemer aan die instrumentale afdeling.

UNISA sponsors prizes for the top primary and secondary scool participant in instrumental section.

 

6.4          Die ATKV borg gratis inskrywings vir die volgende jaar se streeksuitdunne van ATKV-Applous, ATKV-Tienertoneel en ATKV-Tjokkertoneel vir die beste kore en toneelstukke.  Hulle borg ook gratis inskrywings vir enige ATKV-DigiProjek vir die beste deelnemers in die Spraak en Drama, Kreatiewe Skryfwerk en Kuns en Fotografie afdelings.

The ATKV sponsors free entries to the regional qualifiers for ATKV-Applous, ATKV-Tienertoneel and ATKV-Tjokkertoneel for the following year. They also sponsor free entries to any ATKV-DigiProject for the top participants in the Speech and Drama, Creative Writing and Art and Photography sections.

 

6.5          Die plaaslike ATKV-tak Platberg borg boekpryse vir die beste Afrikaanse geskrewe poësie en opstelle in elke graad.

The local ATKV branch Platberg sponsors book prizes for the best Afrikaans written poetry and essays in each grade.