Beoordelaar:  Afrikaans Spraak en Drama /

Adjudicator:  Afrikaans Speech and Drama

Vir jare al maak Liena Rademeyer-Van Der Merwe haar merk in die Afrikaanse literêre wêreld met talle werke en produksies uit haar eie pen. Sy het in 1994 matriek geslaag en in 1999 ʼn B. A. Drama en Toneelkundegraad verwerf tesame met ʼn Nagraadse Onderwys Sertifikaat in 2002.

In 1998 en 1999 was Liena betrokke by regie vir die drama departement van die UV, eerstens vir Skildery In Rooi (regie, teks en spel) en vervolgens Kinderspeletjies (regie).

In 2009 behartig Liena die regie van die musiekblyspel My Fair Lady en speel sy die rol van Eliza Doolittle. Ander musiekblyspele op haar kerfstok is The Sound of Music (regie en vervaardiger) in 2012 en An Animation Movie Musical Spectacular in 2016.

Liena tree op by verskeie kunstefeeste.  In 1998 speel sy in die Grahamstad Kunstefees produksie To The Mountain.  Verder neem sy by Aardklop deel aan Die Laaste Sprokie in 2003, Die Y-liens in 2005 (ook opgevoer by die Gariepfees in dieselfde jaar) en Dinosourus-safari in 2012,  wat teks, regie en spel betref.

Sy was produksiebestuurder vir Smeul by die Volksbladfees in 2002 en doen die regie en teks vir Silwerrots-eiland in 2007.  Liena speel in en doen die teks en regie van Ek herhaal jou…Ingrid Jonker by die Gariep Kunstefees in 2003 en Macufe in 2002. 

Sukovs produksies agter Lina se naam is: Die Reënkabouters (spel) in 2002, Liewe Heksie (spel) in 2003, Die Laaste Sprokie (teks, regie en spel) in 2004, Die Y-liens (teks, regie en spel) in 2005, Aspoestertjie…uit die 70’s (teks, regie en spel) in 2006, The Jailhouse Rock (teks en regie) in 2009, Cinderella (regie en produksiebestuurder) in 2010 en The Sound of Music (regie en vervaardiger) in 2012.

By die KKNK speel sy in A.G. Visser- ʼn Kans! in 1998, Die Reisende Ribbebeen in 2001 en Die Reënkabouters in 2002. Sy speel in en behartig die regie en teks van Die Laaste Sprokie in 2003, Die Y-liens in 2005 en Dinosourus-safari in 2017. In 2008 hanteer sy die regie en teks van Silwerrots-eiland.

Lina tree by Innibosfees op in 2006 met Aspoestertjie…uit die 70’s (teks, regie en spel), behartig die regie en produksiebestuur van Klaasvakie in Blinkersandbos in 2010 en bring haar nuwe kindertonneelstuk, Tjorre, op die planke in 2019.

Nie minder nie as 20 tekste het al uit haar eie pen verskyn, naamlik: Skildery in Rooi, Die Laaste Sprokie, As vier winde gelyk waai, Dye, mousse en blues, Ek herhaal jou…Ingrid Jonker (in samewerking met Liesl Marx), Die Y-liens, Aspoestertjie…uit die 70’s, Silwerrots-eiland, The Jailhouse Rock, Romie en Juliet…’n laaste sug uit Shakespeare, Die Fliep-flappers, Die dag toe die Here icing sugar gemaak het, Rooi Fritos, Swart Koffie, Bride en Peerjuice, Drie, Dinosourus-safari, Die avonture van Christina Rooi, Anna Stryk en ʼn Kop vol vlegsels.

As stigter van Die Bloemfontein-Dramaklub bied Liena twee produksies aan:  Anna Stryk (in Schweizer Reneke en Bloemfontein) in  2015 en Aspoestertjie…uit die 70’s (in Bloemfontein, Ladybrand en Betlehem) in 2016.

Sy was van 2004 tot 2017 eienaar en bestuurder van Purple Cat Drama Studio in Bloemfontein, maar is sedert haar verhuising na Klerksdorp in 2018 ‘n voltydse Drama Onderwyseres by Hoërskool Wesvalia.  Sy was in 2019 Hoof Eksaminator vir die Graad 12 Drama Praktiese Eksamen Vraestel 2 en is hoof van die Wesvalia Drama Akademie.

Liena is getroud met SA Skeidsregter, Lourens van der Merwe, en het drie kinders.  Sy beoordeel al sedert 2007 kunswedstryde en redenaars.

_________________________________________

Liena Rademeyer-Van Der Merwe has left her mark in the Afrikaans literary world with many works from her own pen and various productions. She passed matric in 1994, earned a B.A. Drama and Theatre Arts Degree in 1999 and obtained her Postgraduate Certificate in Education in 2002.

In 1998 and 1999 Liena engaged in directing at the drama department of the UF, for Skildery In Rooi (direction, text and play) and Kinderspeletjies (director) respectively.

In 2009 Liena directed the musical My Fair Lady and played the role of Eliza Doolittle. Other musicals where she was involved in include The Sound of Music (director and producer) in 2012 and An Animation Movie Musical Spectacular in 2016.

Liena performed at various art festivals.  In 1998 she played in the Grahamstown Arts Festival production To The Mountain.  At Aardklop she was part of Die Laaste Sprokie in 2003, Die Y-liens in 2005 (also at the Gariep Kunstefees during the same year) and Dinosourus-safari in 2012 in regards to text, direction and play.

She was production manager for Smeul at the Volksbladfees in 2002 and handled direction and text for Silwerrots-eiland in 2007. Liena played in and did text and direction for Ek herhaal jou…Ingrid Jonker at the Gariep Kunstefees in 2003 and Macufe in 2002.

Lina has several Pacofs productions on her list of achievements: Die Reënkabouters (play) in 2002, Liewe Heksie (play) in 2003, Die Laaste Sprokie (text, direction and play) in 2004, Die Y-liens (text, direction and play) in 2005, Aspoestertjie…uit die 70’s (text, direction and play) in 2006, The Jailhouse Rock (text and direction) in 2009, Cinderella (director and production manager) in 2010 and The Sound of Music (director and producer) in 2012.

At the KKNK she played in AG Visser- ‘n kans! in 1998, Die Reisende Ribbebeenin 2001 and Die Reënkabouters in 2002.  She played in and handled the text and direction of Die Laaste Sprokie in 2003, Die Y-liens in 2005 and Dinosourus-safari in 2017. In 2008 she did the direction and text of Silwerrots-eiland.

Lina performed at Innibosfees in 2006 with Aspoestertjie…uit die 70’s (text, direction and play), was the director and production manager of Klaasvakie in Blinkersandbos in 2010 and made her debut with her new children’s play, Tjorre, in 2019.

Twenty different texts came from her own pen such as Skildery in Rooi, Die Laaste Sprokie, As vier winde gelyk waai, Dye, mousse en blues, Ek herhaal jou…Ingrid Jonker (in collaboration with Liesl Marx), Die Y-liens, Aspoestertjie…uit die 70’s, Silwerrots-eiland, The Jailhouse Rock, Romie en Juliet…’n laaste sug uit Shakespeare, Die Fliep-flappers, Die dag toe die Here Icing Sugar gemaak het, Rooi Fritos, Swart Koffie, Bride en Peerjuice, Drie, Dinosourus-safari, Die avonture van Christina Rooi, Anna Stryk and ʼn Kop vol vlegsels.

Liena presented Anna Stryk (in Schweizer Reneke and Bloemfontein) in 2015, as well as Aspoestertjie…uit die 70’s (in Bloemfontein, Ladybrand and Bethlehem) in 2016 as founder of Die Bloemfontein-Dramaklub.

Liena was manager and owner of Purple Cat Drama Studio in Bloemfontein from 2004 to 2017, but since her move to Klerksdorp Lina is a full time Drama Teacher at Wesvalia High School.  In 2019 she was Head Examiner for the Grade 12 Practical Drama Examinations Paper 2 and is also the Head of Wesvalia Drama Academy.

Lina is married to SA Referee, Lourens van der Merwe, and has three children. She has been adjudicating Eisteddfods and public speaking since 2007.