Beoordelaar:  Kuns /

Adjudicator:  Art

Lein Smuts het in 1997 haar Beeldende Kunse Graad aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Nadat sy vir 19 jaar klas gegee het in kuns by Thswane FET Kollege en Pro Arte, betrokke was in gemeenskapsontwikkeling en haar eie leefstylreeks besigheid bedryf het, het sy die stadslewe vir die platteland verruil en haar gevestig op Rosendal in die Oos Vrystaat.

Sy is tans ‘n voltydse kunstenaar asook eienaar van die Rosendal Kunsgalery wat deel van die Freestate Art Collective vorm. Lein werk in verskeie mediums wat beeldhou, teken, en drukwerk insluit, maar meestal gemengde media. Sy het aan verskeie groepsuitstallings asook solo uitstallings by die Pretoria Assosiasie vir Kuns, Grounded en Trent Kunsgallery deelgeneem.

Lein Smuts completed her Fine Arts degree at the University of Pretoria in 1997. After making and lecturing art at Tshwane FET College and Pro Arte, working in the community development sector and owning a lifestyle product business for 19 years, she exchanged city life for living and working in the ‘platteland’ village Rosendal in the Eastern Free State.

She is currently a full time artist and owns the Rosendal Art Gallery that is part of The Free State Art Collective. Lein works in various mediums, including sculpture, drawing and printmaking, but mostly mixed media. She has exhibited her work extensively in group exhibitions with solo exhibitions at the Art Association of Pretoria, Grounded and Trent Art Gallery.