Beoordelaar:  Engels Spraak & Drama /

Adjudicator: English Speech & Drama

 

Ilne Fourie voltooi haar graad in B.A. Drama en Teaterkuns (cum laude) in 2006 aan die Universiteit van die Vrystaat. Hierna ontvang sy ook haar Honneurs in skyfkuns waar sy haar studie fokus op vertaling en die invloed van politiek op skrywers voor en na 1994.  Ilne se dramaloopbaan skop af in 2008 nadat sy die goue akteurs prys ontvang vir haar vertolking as die weduwee Ant Vossie, in die komedie Die Begrafnis.  Die gesogte SPAT-prys (Sanlam Prys vir Suid-Afrikaanse Teater) word aan Ilne toegeken as algehele beste akteur tydens hierdie kompetisie tussen verskeie ander Universiteite.    

Dit is in hierdie tydperk dat Ilne debuteer met haar gewilde eenvrouvertoning Impi. In 2009 word die opvolg Impi 2 – wat ‘n fees! ook bekend gestel met groot sukses.  Sederdien is Ilne ‘n gereelde kunstenaar by verkeie nasionale kunstefeeste soos KKNK, Volksbladfees en Aardklop.  Hier vermaak Ilne gehore met haar stories, pittige waarnemings en komedies.

Ilne is ‘n ywerige regisseur.  Haar plekspesifieke drama Poppekas (Vryfees, KKNK 2013) het gehore laat regop sit en sal onthou word as een van dié puikste dramas. Sy skryf ‘n  komedie die-hoe-se-wie-se-wat-nou-weer spesiaal vir die geliefde akteurs-paartjie Elize Cawood en Wilson Dunster. Vir hierdie nuutgeskreewe teks, sowel as haar spel in haar nuuste eenvrouvertoning ValenPYNsdag,  ontvang sy die gesogte toekenning vir Beste Vrystaatse Kunstenaar.

Ilne het haarself gevestig as Vrystaatse aktrise wat aktief betrokke is by die ontwikkeling van nuwe tekste vir die Universiteit van die Vrystaat se Drama department, asook skrywer vir die ATKV Tienertoneel bv. Victoria se geheim, Pappa Mia! Die V.V.V.V.V,  Duiwelsdans, Roadtrip, Bevange, Spoor en Eerste Liefde. Ander toneelstukke uit haar pen vir 2015 is: Vettie BoemBoem!, Skree(f), Ag My Moeder en Die Hemel het ‘n Chromosoom laat val saam met die Downsindroom Motiveringsspreker Shéri Brynhard …en vele meer.

Haar eenvrouvertoning Sharrap en eet jou kos! word verwerk na ‘n gewilde radiokomedie vir RSG en het op aanvraag reeds drie keer ‘n draai op die lug gemaak met die stemme van gewilde akteurs soos Susanne Beyers, Martelize Kolver en Leon Kruger. Ilne was ook te sien in Seisoen 3 van die komiese improvisasie reeks Proesstraat.

In 2018 was Ilne te sien in twee nuwe eenvrouvertonings, Irritasie vir die Nasie en Elke Briljante Ding (onder leiding van JP. du Plessis).  Sy skryf en behartig die regie van haar nuwe drama Blou wat handel oor die makabere Blue Whale Challenge, ‘n aanlyn selfmoordspeletjie onder tieners, en redigeer Broei, ‘n deernis produksie en ‘n eerste vir Fourie. Sy word genomineer vir haar teks en regie vir die produksie Blou in die afdeling Beste Vrystaatse Debuut Produksie, asook vir Broei vir Beste Vrystaatse Produksie en ontvang dan die gesogte toekenning as Beste Vrystaatse Kunstenaar vir haar spel in Elke Briljante Ding.

Ilne sien haarself as ‘n struggling actress – “Partykeer struggle ek meer as wat ek act! Maar solank ek iets in die kunste kan skep en suksesvol is, wil ek niks anders doen nie.”

 _________________________________________

Ilne Fourie completed her BA Drama and Theatre Arts degree (cum laude) in 2006 at the University of the Free State.  She then continued her studies and completed her Honors degree in the art of script writing and translation where she focused on the influence of politics on writers before and after 1994.  Ilne’s acting career kicked off in 2008 when she received the golden actor’s award for her role as the widow Ant Vossie, in the comedy Die Begrafnis. She also received the prestigious SPAT award (Sanlam Prize for the South African Theatre) for the best actor overall during this competition among several other Universities.

It is during this time that Ilne performed in her first one woman show Impi, and by the end of 2009 the sequel Impi 2 – wat ‘n fees! came to stage with raging success.  Since then Fourie is a familiar face at national arts festivals such as Aardklop, KKNK and the Free State Arts Festival where she entertains audiences with her stories, witty observations and comedies.

Fourie is a keen director.  Her site specific drama Poppekas (Vryfees, KKNK 2013) kept audiences at the edge of their seats and will be remembered as one of the best dramas at the Free State Arts Festival.  She also wrote a comedy die-hoe-se-wie-se-wat-nou-weer for the beloved actors couple Elize Cawood and Wilson Dunster and received the prestigious award for Best Free State Artist for this new script as well as her role in her new one woman show ValenPYNsdag.

Ilne settled herself in the Free State as actress who is actively involved in new script development for the Drama department of the University of the Free State, as well as writing for the ATKV Tienertoneel, e.g.  Victoria se geheim, Pappa Mia!, Die V.V.V.V.VDuiwelsdans, Roadtrip, Bevange, Spoor and Eerste Liefde. Other plays from her pen in 2015 were: Vettie BoemBoem!, Skree(f), Ag My Moeder and Die Hemel het ‘n Chromosoom laat val together with Shéri Brynhard the Down Syndrome Motivational speaker… and many more.

Ilne’s one woman show Sharrap en eet jou kos! was adapted for the radio and was broadcasted on RSG three times due to popular demand.  This popular radio comedy featured the voices of well-known actors such as Susanne Beyers, Martelize Kolver and Leon Kruger. Ilne was also seen in Season 3 of the improvisation sitcom Proesstraat.

In 2018 Ilne was seen in two new one woman shows Irritasie vir die NASIE and Elke Briljante Ding (under the direction of JP. du Plessis).  She also stepped in as writer and director for her new drama Blou about the chilling suicide app The Blue Whale Challenge, as well as director for Broei, a compassion production and a first for Fourie.  She was nominated for her script and direction of Blou in the category Best Free State Debut Production, as well as Broei in the category Best Free State Production and received the prestigious award as Best Free State Artist for her acting in Elke Briljante Ding.

Ilne sees herself as a struggling actress – “I sometimes struggle more than I act! But as long as I am successful and enjoy my work, I wouldn’t want to do anything else!”