Beoordelaar:  Kreatiewe Skryfwerk /

Adjudicator:  Creative Writing

 

Erna Lombard slaag matriek by Dirkie Uys Hoërskool in Durban en verwerf daarna ‘n B.A. graad aan die Universiteit van Natal. Sy  bekwaam haarself verder met ‘n B.Hon in Afrikaans en Nederlands en ‘n HOD in Afrikaans en Engels aan dieselfde universiteit.

Na haar studies gee Erna vir ‘n jaar lank skool by Hoërskool Florida Park.  Sy werk daarna as dosent by die Springfield Onderwyskollege in Durban en daarna by die QwaQwa kampus van die Universiteit van die Noorde.

Na hierdie tyd as ‘n onderwyser en dosent  tree sy vir eers uit, trou en fokus op haar man en drie seuns. Sy keer uiteindelik terug tot die onderwys by New Horizon College en Hoërskool Harrismith toe haar jongste Graad R toe is. Erna dien hier as Engels huistaal en addisionele taal onderwyser. Sy word in 2008 permanent aangestel by Hoërskool  Harrismith en dien vir tien jaar voordat sy aan die einde van 2018 besluit om die tuig neer te lê en af te tree. 

_________________________________________

Erna Lombaard obtained her Matric certificate at Dirkie Uys High School in Durban. She studied B.A. at the Universtity of Natal and furthered her education with a B.Hon in Afrikaans and Dutch, as well as a HED in Afrikaans and English at the same institution.

Erna began her career as teacher at the Florida Park High School.  After one year she engaged as lecturer at Springfield College of Education in Durban and thereafter the QwaQwa campus of the University of the North.

After being a teacher and lecturer for a while, she stepped away from work to marry and raise her three sons. She returned to teaching when her youngest started in Grade R, this time at New Horrison College and Harrismith High School. In 2008 she was permanently employd at the latter where she served for ten years untill she retired at the end of 2018.