Beoordelaar:  Musiek – Instrumentaal /

Adjudicator: Music – Instrumental

 

Chantie Minnaar voltooi haar Meestersgraad in Uitvoerende Kunste onder Prof. Joseph Stanford by die Universiteit van Pretoria met onderskeiding. Verder behaal sy ook ‘n B.Mus Graad (Uitvoerende Kunste) en ‘n B.Mus.Hons. (Uitvoerende Kunste) Cum Laude by dieselfde instansie. Haar ander kwalifikasies sluit ‘n UNISA Onderwys Lisensiaat, ‘n UNISA Kunstenaars Lisensiaat en ’n Trinity College of London Kunstenaars Lisensiaat in (alles Cum Laude).

Sy het verskeie studiebeurse gekry soos die SAMRO Voorgraadse beurs, die FAK beurs, prestasie beurse van die Universiteit van Pretoria, die hoogs bekroonde Pretorium Trust beurse en die Suid- Afrikaanse Musiek Studiebeurs vir uitstekende resultate in UNISA se Graad 8 Studiebeurs Kompetisie.

Chantie was genooi om deel te wees van UNISA se twee Oorsese Musiek Studiebeurse en het die hoogste punt in Suid-Afrika, op daardie oomblik, vir haar Onderwysers Lisensiaat ontvang. Sy verteenwoordig die Universiteit van Pretoria twee keer by die Jim Joel Musiek Studiebeurse. In die ATKV se Forté kompetisie vir Musikante in 1997 het sy die klavierafdeling gewen. Sy behaal ook derde plek in die Pan-African Klavierkompetisie in 1995.

Haar vertoning by die Internasionale Klavierkompetisie in Portugal tydens 2002 was hoogs suksesvol.

Chantie het Meestersklasse saam met pianiste reg oor die wêreld bygewoon. Hierdie sluit John O’Connor (Verenigde State van Amerika), Andrez Jassinski (Pole), Maria Gineva (Bulgarye), Fabio Biddini (Italië) en Vladimir Viardo (Rusland en die Verenigde State van Amerika) in.

Tans is Chantie besig met vertonings oral in Suid-Afrika as ‘n Professionele Pianis en motiveringspreker. Sy is die besturende direkteur van Stage Bright Musicians, ‘n maatskappy wat musikante kontrakteer vir sosiale- en besigheidsfunksies. Sy bestuur ook klavierstudios in Benoni, Edenvale, Kemptonpark en Sandton en stel haar eerste album, Sparkling Classics, in 2006 vry.

 

 _________________________________________

Chantie Minnaar completed her Masters Degree in Performing Art with distinction, under Prof. Joseph Stanford, at the University of Pretoria. She also obtained a B.Mus Degree (Performing Art) and a B.Mus.Hons. (Performing Art) at the same institution, both Cum Laude. Other qualifications include UNISA’s Teacher’s Licentiate, UNISA’s Performer’s Licentiate and Trinity College of London’s Performer’s Licentiate (all Cum Laude).

She obtained many different bursaries and scholarships, including SAMRO’s Pre-graduate bursary, the FAK bursary, achievement bursaries from the University of Pretoria, the highly acclaimed Pretorium Trust bursaries and the South African Music Scholarship for excellent performance in UNISA’s Grade 8 Scholarship Competition.

She was invited to participate in UNISA’s two Overseas Music Scholarships and achieved the highest mark in South Africa (up to that point) for her Teacher’s Licentiate.  Chantie also represents the University of Pretoria twice at the Jim Joel Music Scholarships. She won the piano category of the ATKV’s Forté competition for Musicians in 1997 and obtained a third place in the Pan-African Piano Competition in 1995.

Her performance at the International Piano Competition in Portugal, in 2000, was highly successful.

Chantie attended Master Classes with pianists all over the world.  These include John O’Connor [United States of America], Andrez Jassinski [Poland], Maria Gineva [Bulgaria], Fabio Biddini [Italy] and Vladimir Viardo [Russia and United States of America].

Chantie is currently performing throughout South Africa as a Professional Pianist and motivational speaker and is the Managing Director of Stage Bright Musicians.  This is a company that contracts musicians out for social and business functions.  She is also managing piano studios in Benoni, Edenvale, Kempton Park and Sandton and released her first CD, Sparkling Classics, in 2006.