7.         VERANDERINGE / CHANGES

 

Waar omstandighede dit vereis, het die vereniging die reg om veranderinge in die reëls en program van die Eisteddfod aan te bring.  Sulke wysigings sal betyds aan alle belanghebbendes bekend gemaak word.  Indien u kontakbesonderhede deur die loop van die jaar sou verander, stel ons asb. so spoedig moontlik in kennis.

If necessary, the society will have the right to make changes to the rules and/or programme of the Eisteddfod.  Such amendments will be communicated timeously to the persons concerned.  If your contact details should change during the course of the year, please notify us as soon as possible.