Beoordelaar:  Musiek – Instrumentaal /

Adjudicator: Music – Instrumental

 

Celia Burger het in 1997 ‘n BA Musiek-graad met Sielkunde behaal, en voortgegaan met haar studies in Musiekopvoeding, waarna sy haar BMus(Ed)-graad in 1999 behaal het. Sy het haar UNISA Voordraers Lisensiaat in Klavier in 1999 voltooi. Sy speel ook dwarsfluit.

Gedurende haar skoolloopbaan het sy aan verskeie musiek kompetisies deelgeneem. In 1991 het sy 2de posisie behaal in die Grens Jeug-Musiekkompetisie en het hierdie kompetisie in 1992 gewen. Daarna is sy genooi om as gaskunstenaar op te tree in Oos-Londen. Sy het ook van 1990 tot 1994 elke jaar deelgeneem aan die Artscape Nasionale Musiek kompetisie.

Een van die hoogtepunte van haar loopbaan was die uitnodiging om in 1999 deel te neem as solis saam met die Oos-Kaapse Simfonie orkes. Tydens haar studies het sy twee maal die finale rondte van die Charles Bryars beurskompetisie gehaal, en in 1998 die tweede plek behaal.

Celia het klavier studeer onder Prof. Joseph Stanford, Dr. Erika Botma, Juanita van Dijk en Michael Maas. Sy het in 2000 begin werk as Musiek Onderwyser by Bridge House School in Franschhoek, waarna sy vakhoof van Musiek geword het by Paarl Boys’ High. Sy is tans Direkteur van Musiek by St Mary’s Diocesan School for Girls in Pretoria.

Buiten musiek, het sy ‘n passie vir sport, spesiefiek hokkie, en was ook ‘n afrigter by Paarl Boys’ High.

Sedert sy Pretoria toe getrek het, het sy al by verskeie musiekfeeste beoordeel.

Celia was orkesleier by Paarl Boys’ High en is ook nou orkesleier by St Mary’s DSG. In 2017 het sy na Italië gereis met die skool se orkes en koor (onder leiding van Lhente-Mari Pitout), waar beide groepe eerste plek behaal het in hulle onderskeie kategorieë by die Fiestalonia Musiekfees.

Sy het ‘n passie vir musiekopvoeding en die algemene opvoeding van kinders, en haar missie is om, met konstruktiewe kritiek en raad, die jong musikante van vandag te inspireer en te ontwikkel.

 _________________________________________

Celia Burger obtained a BA Music degree with Psychology in 1997, and continued her studies in Music Education, where after she obtained her BMus (Ed) degree in 1999. She completed her UNISA Performers Licentiate in Piano in 1999. She also plays flute.

During her school career, she participated in various music competitions. In 1991 she obtained 2nd place in the Border Youth Music Competition and won this competition in 1992. There after she was then invited to perform as a guest artist in East London. She also participated in the Artscape National Music Competition every year from 1990 to 1994.

One of the highlights of her career was the invitation to participate as a solist with the Eastern Cape Symphony Orchestra in 1999.  During her studies, she twice reached the final round of the Charles Bryars Scholarship Competition, and in 1998 took second place.

She studied piano under Prof. Joseph Stanford, Dr. Erika Botma, Juanita van Dijk and Michael Maas.  She started working as a Music Teacher at Bridge House School in Franschhoek in 2000, after which she became Head of Music at Paarl Boys’ High. She is currently Director of Music at St Mary’s Diocesan School for Girls in Pretoria.

Apart from music, she has a passion for sports, specifically hockey, and was also a coach at Paarl Boys’ High.

Since moving to Pretoria, she has adjudicated at various music festivals.

She was orchestra leader at Paarl Boys’ High and is now also orchestra leader at St Mary’s DSG. In 2017, she traveled to Italy with the school’s orchestra and choir (led by Lhente-Mari Pitout), where both groups took first place in their respective categories at the Fiestalonia Music Festival.

She has a passion for music education and the general education of children, and her mission is to inspire and develop the young musicians of today, with constructive criticism and advice.