Beoordelaar:  Kreatiewe Skryfwerk /

Adjudicator: Creative Writing

 

Amelia Brönn erken onbeskaamd dat sy volslae verslaaf is aan boeke, lees én skryf en dat woordeboeke vir haar ‘n magiese bekoring inhou! 

Amelia behaal ‘n BA-graad in Tale, asook ‘n Nagraadse Onderwyssertifikaat (met Drama) aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy verwerf ook later ‘n Nagraadse Diploma in Biblioteekkunde aan UNISA. 

Om by kinders ‘n liefde vir taal en lees te help kweek, was haar groot passie tydens haar skoolhouloopbaan- eers by Harrismith Hoërskool en daarna by Harrismith Primêr. As Akademiese Hoof( Intermediêre en Senior Fase) inisieer Amelia dié skool se deelname aan Nasionale Akademiese Olimpiades sowel as die ” quizzes” wat jaarliks deur die Vrystaatse Onderwysdepartement aangebied word  vir Gr. 6-leerders. Haar leerders presteer uitmuntend in hierdie eksamens, maar vir Amelia was dit net so belangrik om te weet dat leerders van plaaslike skole geensins terugstaan vir dié van die beste skole landswyd nie. 

‘n Ander groot belangstelling van Amelia is drama en sy het, met groot welslae, letterlik duisende leerders afgerig vir deelname aan Eisteddfods en ook Redenaarskompetisies. Sy word gereeld gevra om voordragte en voorlesings te doen en te beoordeel by skryfkompetisies. 

Haar passie vir skryf het daartoe gelei dat sy jare lank ‘n vennoot in die Harrismith Chronicle – sekerlik een van die oudste plattelandse koerante in die land  – was. Boekresensies wat Amelia al gedoen het, verskaf aan haar baie genot. Amelia het ook ‘n bondige beskouing oor Zander Strachan se bekroonde werk, BRANDWATERKOM, gegee tydens ‘n bekendstellingsfunksie in Harrismith van dié boek.  

——————————–  

Amelia Brönn freely admits that she is addicted to books, reading and writing and that dictionaries have a magical allure for her! 

Amelia obtained a BA Degree in Languages and a Post Graduate Certificate in Education (with Drama) at Stellenbosch University. She later earned a Post Graduate Diploma in Library Science at UNISA.     

Her biggest passion during her teaching career was to nourish and encourage a love for languages and reading in her learners- first at Harrismith High School and then at Harrismith Primary School. As Head of Academics ( Intermediate and Senior Phase) at Harrismith Primary, Amelia initiated this school’s participation in National Academic Olympiads as well as departmental quizzes, presented by the Free State Department of Education for Grade 6 learners. Her learners  excelled in these exams. To Amelia, however, it was just as important to know that learners from local schools can achieve as well as those from the best schools in the country. 

Drama is another interest and Amelia coached- with great success- literally thousands of students for participation in Eisteddfods and Public Speech Competitions. She is frequently asked to perform at various functions and to adjudicate at Creative Writing Competitions.

Her passion for the written word led to Amelia becoming a co-owner in the Harrismith Chronicle – one of the oldest rural newspapers in the country. She has a special liking for writing reviews on books and also did a brief review on Zander Strachan’s prize-winning book, BRANDWATERKOM, at a function held in Harrismith to introduce his latest work to his local friends and fans.