Beoordelaar:  Junior Drama /

Adjudicator: Junior Drama

Aldiné Venter ‘n passievolle jong vrou met ‘n groot liefde vir die kunste, maar in besonder vir Drama. Sy behaal ‘n BA-graad in Teater- en Dramastudies aan die Universiteit van die Vrystaat (Kovsies) en verwerf ook later haar Nagraadse Onderwyssertifikaat. 

Aldiné skop die jaar 2016 af met haar eie dramaskool, wat sedertdien nog net uitgebrei het. Menige van haar leerders het al talryke toekennings ontvang by verskeie Nasionale kompetisies. Haar hart is egter nie net om leerders kompetisiegereed te kry nie, maar ook die kind wat agter sy mamma se broekspyp wegkruip te ontwikkel in ‘n selfversekerde kind wat sy of haar individualiteit koester. 

Haar stem was ook vir ‘n wyle op die Oos-Vrystaatse gemeenskaps-radiostasie, Maluti FM, te hore waar sy ‘n vermaaklikheidsprogram aangebied het, en met bekendes in die vermaaklikheidsbedryf onderhoude gevoer het. 

Sy is tans ‘n Drama-onderwyseres in die Vaaldriehoek en leef daagliks haar passie vir Drama uit. 

——————————–

Aldiné Venter is a passionate young woman with a great love for the arts, but especially for Drama. She obtained a BA degree in Theater and Drama Studies at the University of the Free State (Kovsies) and later obtained her Postgraduate Certificate in Education.

In the year 2016 Aldiné started off with her own drama school, which has only expanded since then. Many of her learners have received numerous awards at various National competitions. However, her heart is not only to get learners ready for competition, but also to develop the child who hides behind his mum into a confident child who cherishes his or her individuality.

Her voice was also heard for a while on the Eastern Free State community radio station, Maluti FM, where she presented an entertainment program and interviewed celebrities in the entertainment industry.

She is currently a Drama teacher in the Vaal Triangle and lives out her passion for Drama on a daily basis.