Skip to main content

Beoordelaars / Adjudicators

Barend Kriel

Beoordelaar: Engels Spraak & Drama
Adjudicator: English Speech & Drama

Barend Kriel het in 2018 my B.A. graad in Drama en Teaterkuns aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi. Dieselfde jaar ontvang ek die gesogte Elsa Krantz-medalje vir die beste artistieke bydrae, in erkenning van kreatiewe bydrae tydens my voorgraadse studies. In 2019 het ek my B.A. Honneursgraad in Drama en Teaterkuns (Cum Laude) voltooi met spesialisasie in Teater van die Groteske. Daardie jaar ontvang ek ook die Ben De Koker-prys vir die beste nagraadse student. Ek is tans 'n meestersgraad-student M.A.-student aan die departement van Drama en Teaterkuns (UV). My tesis, Dekolonisering en sinkretiese teatraliteit: die ontwikkeling van ‘n raamwerk vir teatrale sinkretisme in kontemporêre Suid-Afrikaanse teateruitvoerings, het ten doel om sinkretiese neigings in geselekteerde Suid-Afrikaanse teateruitvoerings te identifiseer en sodoende maniere te identifiseer om die uitvoerende kunste te dekoloniseer.

As opvoeder by die Universiteit van die Vrystaat se Drama en Teaterkuns Departement het ek kursusse oor die volgende onderwerpe aangebied: stem- en spraakopleiding, toneelspel, theatre-making, regie, verhooggevegte, kunsgeskiedenis, teatersemiotiek en fenomenologie, teater vir jong gehore, fisiese teater, dekolonisering en postkoloniale teaterstudies, asook verhooggrimering.

Ek het ook professioneel as dramaturg, regisseur en akteur aan verskeie kreatiewe uitsette gewerk. Ek sien dit as hoogs voordelig nie net om as kunstenaar te groei nie, maar ook om veelsydig te wees as 'n spanlid, fasiliteerder, koördineerder of leier wanneer dit kom by samewerkende pogings buite die uitvoerende kunste. Onlangs is ek genomineer vir 'n Vryskitter-toekenning by die Vrystaat Kunstefees in die kategorie, Beste Vrystaatse Kunstenaar, vir my vertolking in die titelrol van die toneelstuk Tom Gaan Plaas Toe, wat op sy beurt 'n Vryskitter-toekenning in die kategorie, Beste Vrystaatse Debuut Produksie gewen het. In 2019 het ek ’n jeugteaterstuk getiteld Bospark Buurtwag geskryf en geregisseer, en is by die Vrystaat Kunstefees benoem in die kategorie, Beste Jeugteaterproduksie. In 2018 het ek die geleentheid gehad om deel te wees van die hoogs suksesvolle nasionale DEURnis-teaterprojek, wat bestaan het uit 'n versameling eenpersoonstukke wat opeenvolgend vir een gehoorlid op 'n slag opgevoer word. Die eenpersoonstuk waarin ek gespeel het, DEURnis: Bloos, was by die Vrystaat Kunstefees genomineer in die kategorie, Beste Vrystaatse produksie.

Onlangs het ek 'n informele inisiatief gekonseptualiseer - The Body Sovereignty Project. Hierdie projek het ten doel om jongmense toe te rus met aanvullende emosionele geletterdheid om 'n wêreld wat medepligtig is aan verkragtingskultuur (Rape Culture) te trotseer deur toestemmingskultuur (Consent Culture) toe te pas.

Ek is 'n harde werker en nie huiwerig om verantwoordelikheid vir take te aanvaar nie en ek is altyd op die uitkyk vir geleenthede om saam te werk. My grootste vreugde in die lewe is om 'n gesonde, kreatiewe, pedagogiese omgewing te fasiliteer waar ek my kundigheid kan deel en by ander kan leer.

......................................................................................................

Barend Kriel received my B.A. degree in Drama and Theatre Arts in 2018 from the University of the Free State. That same year I was awarded the prestigious, Elsa Krantz Medal, for Best Artistic Contribution in appreciation of my undergraduate studies. In 2019 I obtained my B.A. Honours degree in Drama and Theatre Arts (Cum Laude) for my inquiry in the Theatre of the Grotesque. This enabled me to be awarded the Ben De Koker prize for the best post-graduate student. I am currently a M.A. student at the department of Drama and Theatre Arts (UFS). My thesis, “Decolonisation and Syncretic Theatricality: Towards a framework of theatrical syncretism in contemporary South African performance” aims to identify syncretic trends in selected South African Theatre performances to identify ways of decolonising the performing arts.

As an educator at the University of the Free State’s Drama and Theatre Arts Department, I have presented courses on the following topics: voice and speech, acting for stage, theatre-making, directing, stage combat, art history, theatre semiotics and phenomenology, theatre for young audiences, physical theatre, decolonisation and postcolonial theatre studies, and stage make-up.

I have also worked professionally as a playwright, director and actor on various creative outputs. I see this as highly beneficial not only to grow as an artist but also to be versatile as a team member, facilitator, coordinator or leader when it comes to collaborative efforts outside of the performing arts. Most recently I was nominated for a Vryskitter Award at the Vrystaat Kunstefees in the category, Best Free State Artist, for my performance in the title role of the play Tom Gaan Plaas Toe, which in turn won a Vryskitter in the category, Best Free State Debut Production. In 2019 I wrote and directed a youth theatre piece titled Bospark Buurtwag, and was nominated at the Vrystaat Kunstefees in the category, Best Youth Theatre Production. In 2018 I had the opportunity to be a part of the highly successful national DEURnis theatre project, which consisted of a collection of one-person plays which sequentially performed for one audience member at a time. The one-person play I was a part of, DEURnis: Bloos, was nominated at the Vrystaat Kunstefees in the category, Best Free State Production.

Recently I have conceptualised an informal initiative - The Body Sovereignty Project. This project aims to equip young people with supplementary emotional literacy to navigate a world complicit to Rape Culture by advocating Consent Culture.

I am a hard worker and not hesitant to take responsibility for tasks and I am always on the lookout for opportunities to collaborate. My most immense joy in life is facilitating a healthy, creative, pedagogical environment where I can share my expertise and learn from others.

Carla van der Spuy

Beoordelaar: Kreatiewe Skryfwerk
Adjudicator: Creative Writing

Carla van der Spuy is al amper 50 jaar lank ‘n joernalis en skrywer.

Sy het as vryskut vir onder meer Beeld, Vrouekeur en Rooi Rose geskryf, was jare lank Noordwes korrespondent vir Jacaranda FM en het verskeie slypskole vir skrywers in Centurion asook in die Kalahari en Namibië in samewerking met die ATKV sowel as aanlynskryfskole tydens die pandemie aangebied.

Carla het twee keer die toekenning vir die Best Real-Life Story by die Caxton Magazine Excellence Awards gekry en is ses keer met merietetoekennings bekroon.

Sy is die skrywer van agt nie-fiksie boeke wat hoofsaaklik deur LAPA en NB-Uitgewers uitgegee is waarvan twee topverkopers was en maande lank op die Nielsenlys gepryk het.

Sy is ‘n ervare beoordelaar van die skryfkuns.

.......................................................

Carla van der Spuy is a long standing journalist and author with almost 50 years of experience.

She has written for various publications including Beeld, Vrouekeur and Rooi Rose and worked as correspondent for Radio Jacaranda for years. She has presented numerous workshops for writers in Centurion as well as the Kalahari and Namibia under the auspices of the ATKV.

She received the Caxton Magazine Excellence Awards twice for real life stories as well as a further eight merit awards.

She has written eight non-fiction books for publishers such as LAPA and NB, as well as a children’s book. Two of these titles were best sellers and appeared on the Nielsen list for months.

Carla is an experienced judge of the art of writing.

Antoinize van der Merwe

Beoordelaar: Dans
Adjudicator: Dance

Owner and Director of D2B Studios & Founding Director of ADPA
(Association of Dance and Performing Arts)
phone: +72 72 374 3218
email: d2bstudios@gmail.com

I am a Dancer and Choreographer with over 15 years of experience in the dance and performing arts industry. I have been dancing for over 30 years. I am a qualified Somatologist that studied at the International Academy of Health and Skincare for 3 years. During this time I was a receptionist and group Instructor for Virgin Active (Sandton). I have traveled abroad and worked on Royal Caribbeans’ Monarch of the Seas for 9 months.

After traveling and working abroad I studied Personal training at ETA college for 2 years. I then started my Personal Training Business while freelance teaching at dance studios and Virgin Active.

2010 I decided to start my own Dance Studio and have been running with it for 11 years. 2017 I started ADPA, a dance Federation and I am extremely proud of this achievement.

I am a hard worker and don’t give up. My philosophy in life is “that you reap what you sow” and to stay true to yourself regardless of the paycheck or benefits. Nothing was handed to me, I am where I am because of hard work.

I am currently the owner of 2 dance studios based in Pretoria East and Midstream. I love dancing, hiking, traveling, painting, playing games on PC and photography.

EXPERIENCE

2018 - 2021
- Been running and managing 2 studio Branches
- Directed and produced 3 dance videos with our very own dancers
- 2019 - Nature Speaks Video Production: https://www.youtube.com/watch?v=w_fr5dnDz7M
- 2018 - Leave a Light on Video Production: https:/www.youtube.com/watch?v=4WonhNHb9oQ

2017
- Owner and Director of ADPA (association of Dance and Performing Art) (September)
- Part of the educators panel of MOOV dance convention with choreographers like André Calitz, Fik-Shun (SOTYCD-USA Season 10), Dylan Jardim, Nelmari Bornman, Debra Cush, Bailey Snyman and more.
- First Dance Video Production and Choreography 2017 - Motivational Video Production: https//www.youtube.com/watch?v=fciwyobJ1M8

2016
- Dancer for Krone 3 with SA singers Kurt Darren, Nicholis Louw, Juanita Du Plessis, Snot Kop, Manie Jackson and Ray Dillan

2015
- Dancer for Coke advertisement (For Russia) (January)
- Multiple gigs choreographer for CHEERS entertainment company (Director - Danie Haasbroek)
- Choreographer for 94.7 Cycle Challenge Momentum (November)

2014
- Owner and teacher of D2B studios (since 2012)
- Performed and choreographed music video “Vinkel en Koljander” by Jacquilene Luies (July)
- Competition group and solos qualified to represent SA in Croation 2015
- Performed and choreographed music video “Dis hier en Nou “ by Jacquilene Luies (December)
- Performed at 94.7 Cycle Challenge on main stage.

2013
- Fundraiser Performances - Dancers Love Dogs and Burn Victims
- Performed with Nic Billingotn on Mr SA (etv)
- Performed with Nic Billington on Play Network to “love Bound” and “Overload (SABC 3)
- Choreographed animated video for LavuvuZela Productions and Sexy Records on song by Shelley Gordon called “Raise the Roof” Manager Unie Muller

2012
- Performed in Burlesque Production - choreographer Tracey Ralphs
- Dancer at a one day Cricket events (Johannesburg - SA vs India)

2007 - 2011
- Private Personal Trainer and Group Training Instructor at Virgin Active (Sandton, Hazeldean and Rooihuiskraal)
- Competing at World Hip-Hop International event Germany
- Personal Trainer for various clients

EDUCATION

- Certified Personal Trainer (All tertiary qualification on a longer more detailed CV)

- Certified Somatologist (All tertiary qualification on a longer more detailed CV)

- Acrobatic Arts Certified

- Dance Ed International Certified

- Advance Hip-Hop (WX Hip-Hop Certified)

- NLP Coach (Certified)

Alta Hattingh

Beoordelaar: Afrikaans Spraak en Drama
Adjudicator: Afrikaans Speech and Drama

Van jongs af was Alta Hattingh lief vir toneelspeel, gedigte voordra en voor mense optree. Dis dan ook die rede waarom sy Drama en Teaterkuns gaan studeer het. Alta het reeds in graad 1 aan haar eerste redenaarskompetisie deelgeneem en tot in graad 12 nooit ‘n jaar oorgeslaan nie. Sy het verskeie kompetisies gewen en ook op nasionale vlak meegeding.

Alta is ‘n boorling van Harrismith en het op ‘n plaas tussen die berge grootgeword. Koshuislewe was dus van graad 1 tot graad 12 deel van haar lewe.

Sy voltooi haar laerskoolloopbaan aan Harrismith Primêre Skool en matrikuleer aan Oranje Meisieskool in Bloemfontein. Hier neem sy deel aan redenaars, debat en drama.

Na skool studeer sy BA Drama en Teaterkuns aan die Universiteit van die Vrystaat.

Sy voltooi ook haar NGOS (cum laude) asook haar BA Honneursgraad in Afrikaans Nederlands (Letterkunde) aan UNISA.

Sy gee onderrig in Afrikaans en Drama by Hoërskool Noord-Kaap in Kimberley (2015 – 2016), daarna by Hoërskool Diamantveld in Kimberley (2016 – 2018) en Bethlehem Voortrekker Hoërskool (2019 – 2022). Tans is sy verbonde aan Hoërskool Heilbron.

Drama bly steeds Alta se groot passie en sy skryf en behartig die regie van ‘n hele aantal tienertoneelproduksies waarmee verskeie toekennings tydens ATKV-tienertoneelkompetisies behaal word. Hierdie produksies word terdeë geniet deur haar leerlinge en Alta is van mening dat drama ‘n belangrike rol speel in die opvoeding van leerlinge aangesien dit kreatiwiteit en selfvertroue bevorder.

Nog ‘n aspek van drama wat Alta baie geniet is die afrigting en afronding van leerlinge wat deelneem aan kunswedstryde. Ook hiermee behaal sy groot sukses en haar leelinge ontvang verskeie toekennings en pryse. Sy voltooi ook ‘n kunswedstrydbeoordelaarskursus in 2022.

Soos reeds genoem is Alta baie lief vir redenaars en rig sy reeds vanaf 2016 leerlinge af. Sy tree ook op as beoordelaar van redenaars-en debatskompetisies. Alta het immers selfs op Universiteit in die debatsspan gepraant. ‘n Groot liefde is ook die skryf van redenaarstoesprake.

Alta se ander belangstellings sluit in lees, perdry, stap, fietsry en kosmaak. Sy is ook ‘n groot diereliefhebber en glo vas die mens se beste vriend is ‘n hond! Sy is mal oor die plaaslewe en geniet dit om saam haar groot liefde, Tsaats Hattingh, tyd in stropers, trekkers en tussen die vee te spandeer.

....................................................................................

From a young age, Alta Hattingh loved acting, reciting poems and performing in front of people. That is also the reason why she went to study Drama and Theater Arts. Alta already participated in her first public speaking competition in grade 1, and until grade 12 never skipped a year. She won several competitions and also competed at the national level.

Alta is a local of Harrismith and grew up on a farm in the mountains. Hostel life was therefore part of her life from grade 1 to grade 12.

She completed her primary school career at Harrismith Primary and matriculated at Oranje Meisieskool in Bloemfontein. Here she took part in public speaking, debate and drama.

After school she studied for a BA in Drama and Theater Arts at the University of the Free State.

She also completed her PGCE (cum laude) as well as her BA Honors degree in Afrikaans Dutch (Literature) at UNISA.

She taught Afrikaans and Drama at North Cape High School in Kimberley (2015 – 2016), then at Diamantveld High School in Kimberley (2016 – 2018) and Bethlehem Voortrekker High School (2019 – 2022). She is currently attached to Heilbron High School.

Drama continues to be Alta's great passion and she writes and directs a number of teenage theater productions that have won several awards during ATKV Tienertoneel competitions. These productions are thoroughly enjoyed by her pupils and Alta believes that drama plays an important role in the education of pupils as it promotes creativity and self-confidence.

Another aspect of drama that Alta enjoys very much is coaching pupils who participate in art competitions. She also achieves great success with this and her pupils receive several awards and prizes. She also completed an art contest judging course in 2022.

As already mentioned, Alta loves public speaking and has been coaching students since 2016. She also acts as a judge of public speaking and debate competitions. In fact, Alta even spoke on the debate team at University. Another of her great passions is also writing speeches.

Alta's other interests include reading, horse riding, walking, cycling and cooking. She is also a big animal lover and firmly believes that man's best friend is a dog! She loves farm life and enjoys spending time with her great love, Tsaats Hattingh, in harvesters, tractors and among the livestock.

Celia Burger

Beoordelaar: Musiek - Instrumentaal
Adjudicator: Music - Instrumental

Celia Burger het in 1997 ‘n BA Musiek-graad met Sielkunde behaal, en voortgegaan met haar studies in Musiekopvoeding, waarna sy haar BMus(Ed)-graad in 1999 behaal het. Sy het haar UNISA Voordraers Lisensiaat in Klavier in 1999 voltooi. Sy speel ook dwarsfluit.

Gedurende haar skoolloopbaan het sy aan verskeie musiek kompetisies deelgeneem. In 1991 het sy 2de posisie behaal in die Grens Jeug-Musiekkompetisie en het hierdie kompetisie in 1992 gewen. Daarna is sy genooi om as gaskunstenaar op te tree in Oos-Londen. Sy het ook van 1990 tot 1994 elke jaar deelgeneem aan die Artscape Nasionale Musiek kompetisie.

Een van die hoogtepunte van haar loopbaan was die uitnodiging om in 1999 deel te neem as solis saam met die Oos-Kaapse Simfonie orkes.

Tydens haar studies het sy twee maal die finale rondte van die Charles Bryars beurskompetisie gehaal, en in 1998 die tweede plek behaal.

Sy het klavier studeer onder Prof. Joseph Stanford, Dr. Erika Botma, Juanita van Dijk en Michael Maas.

Sy het in 2000 begin werk as Musiek Onderwyser by Bridge House School in Franschhoek, waarna sy vakhoof van Musiek geword het by Paarl Boys’ High. Sy is tans Direkteur van Musiek by St Mary’s Diocesan School for Girls in Pretoria.

Buiten musiek, het sy ‘n passie vir sport, spesiefiek hokkie, en was ook ‘n afrigter by Paarl Boys’ High.

............................................

Celia Burger obtained a BA Music degree with Psychology in 1997, and continued her studies in Music Education, where after she obtained her BMus (Ed) degree in 1999. She completed her UNISA Performers Licentiate in Piano in 1999. She also plays flute.

During her school career, she participated in various music competitions. In 1991 she obtained 2nd place in the Border Youth Music Competition and won this competition in 1992. There after she was then invited to perform as a guest artist in East London. She also participated in the Artscape National Music Competition every year from 1990 to 1994.

One of the highlights of her career was the invitation to participate as a solist with the Eastern Cape Symphony Orchestra in 1999.

During her studies, she twice reached the final round of the Charles Bryars Scholarship Competition, and in 1998 took second place.

She studied piano under Prof. Joseph Stanford, Dr. Erika Botma, Juanita van Dijk and Michael Maas.

She started working as a Music Teacher at Bridge House School in Franschhoek in 2000, after which she became Head of Music at Paarl Boys' High. She is currently Director of Music at St Mary's Diocesan School for Girls in Pretoria.

Apart from music, she has a passion for sports, specifically hockey, and was also a coach at Paarl Boys' High.

Lein Smuts

Beoordelaar: Kuns
Adjudicator: Art

Lein Smuts het in 1997 haar Beeldende Kunse Graad aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Nadat sy vir 19 jaar klas gegee het in kuns by Thswane FET Kollege en Pro Arte, betrokke was in gemeenskapsontwikkeling en haar eie leefstylreeks besigheid bedryf het, het sy die stadslewe vir die platteland verruil en haar gevestig op Rosendal in die Oos Vrystaat.

Sy is tans ‘n voltydse kunstenaar asook eienaar van die Rosendal Kunsgalery wat deel van die Freestate Art Collective vorm. Lein werk in verskeie mediums wat beeldhou, teken, en drukwerk insluit, maar meestal gemengde media. Sy het aan verskeie groepsuitstallings asook solo uitstallings by die Pretoria Assosiasie vir Kuns, Grounded en Trent Kunsgallery deelgeneem.

...................................

Lein Smuts completed her Fine Arts degree at the University of Pretoria in 1997. After making and lecturing art at Tshwane FET College and Pro Arte, working in the community development sector and owning a lifestyle product business for 19 years, she exchanged city life for living and working in the ‘platteland’ village Rosendal in the Eastern Free State.

She is currently a full time artist and owns the Rosendal Art Gallery that is part of The Free State Art Collective. Lein works in various mediums, including sculpture, drawing and printmaking, but mostly mixed media. She has exhibited her work extensively in group exhibitions with solo exhibitions at the Art Association of Pretoria, Grounded and Trent Art Gallery.

Liena van der Merwe

Beoordelaar: Junior Drama
Adjudicator: Junior Drama

KWALIFIKASIES
Matrieksertifikaat – 1994
BA Drama en Toneelkunde, UV – 1999
Nagraadse Onderwyssertifikaat, Unisa – 2002

Drama onderwyser sedert 2007 en is huidiglik verbonde Hoërskool Wesvalia in Klerksdorp. Is ook ‘n hoofeksaminator en mentoronderwyser vir drama in die Noordwesprovinsie.
Was hoof en eienaar van Purple Cat Drama Studio 2004-2018.
Beoordeel al sedert 2007 by skole redenaars en tree op as beoordeellaar by nasionale kunswedstryde.
Vervaardiger en eienaar van Purple Cat Dramaproduksie wat sedert 2003 al meer as 50 vertonings op die planke gehad het by KKNK, Aardklop, InniBos, Gariepfees en Vrystaat Kunstefees.
Getroud met gewese SA Skeidsregter, Lourens van der Merwe en woon in Klerksdorp saam met hul drie kinders, Llewellyn, W.J. en Suzaan.
Is ook sedert 2010 ʼn gekwalifiseerde eksaminator vir die Suid-Afrikaanse Spraak en Drama Kollege se nasionale dramaeksamens.
Publiseer in 2021 haar eerste kinderboek Storiekasteel deur Naledi Uitgewers
Haar nuutste toneelstuk, Fliep-flappers, was ook nou te sien by KKNK’23.

--------------------------------------------------------------------

QUALIFICATIONS
Matric Certificate – 1994
BA Drama and Acting, UFS – 1999
Postgraduate Certificate of Education, Unisa – 2002

Drama teacher since 2007 and is currently attached to Wesvalia High School in Klerksdorp. Is also a chief examiner and mentor teacher for drama in the North-West Province.
Was head and owner of Purple Cat Drama Studio 2004-2018.
Since 2007, he has been judging public speaking at schools and acts as a judge at national art competitions.
Producer and owner of Purple Cat Drama production which has had more than 50 shows on the stage since 2003 at KKNK, Aardklop, InniBos, Gariepfees and Vrystaat Kunstefees.
Married to former SA Referee, Lourens van der Merwe and lives in Klerksdorp with their three children, Llewellyn, W.J. and Susan.
Has also been a qualified examiner for the South African Speech and Drama College's national drama examinations since 2010.
Publish her first children's book Storiekasteel by Naledi Publishers in 2021
Her latest play, Fliep-flappers, was also shown at KKNK'23.

Lance Philip

Beoordelaar: Musiek - Vokaal
Adjudicator: Music – Vocal

Current occupation:
Lecturer, Odeion School of Music (University of the Free State)

Primary education

1978 - 1983

Various schools in Durban, including Clayton Primary School, Asherville

1983 - 1986

St Thomas’ Choir School, New York (trained as Chorister). St Thomas is an independent American Episcopal (Anglican) boarding school, funded and administered by St Thomas’ Church, Fifth Avenue

Choirmaster: Dr Gerre Hancock

(Performed in 1985 World premiere of Sir Andrew Lloyd Webber’s Requiem (with Placido Domingo, Sarah Brightman & Lorin Maazel)

(Performed JS Bach’s St John Passion in 1985 (Bach/Handel Tercentenary))

Secondary education

August – December 1986

Overport Secondary School, Durban

1987 – 1990

Gandhi Desai Secondary School, Durban

Graduated with Matriculation exemption

Tertiary education

1991 – 1994

Bachelor of Music (BMus) at University of Natal, Durban

Composition major (Dr. Jürgen Bräuninger)

Principal instrument Singing (Ms. Colleen Philp)

Second instrument Piano (Ms. Ruth Goveia)

BMus (Hons) at University of Pretoria

Graduated in 1995

Composition major (Prof. Henk Temmingh)

Harmony Prof. Stefans Grové, Prof. Joseph Stanford

Dissertation The Early Atonal Piano Music of Arnold Schoenberg

2009-2013

MMus at University of the Free State

Degree awarded; graduated in April 2014

Specialisation: Performance degree in Choral Conducting (3 public examination concerts and a mini-dissertation)

Dissertation A Close-Listening Analysis of Selected Recordings of Gabriel Fauré’s Requiem

Employment status:

Odeion School of Music, University of the Free State full-time (since August 2009)

St Andrew’s School, Bloemfontein contract (since February 2021)

1997 - 2008

St Mary’s Diocesan School for Girls (DSG)

Employed as peripatetic member of staff, teaching:

Piano (1997 – 2008)

Singing – interim position (2008)

Conductor of Chapel Choir (1998 – 2000)

Managers:

Head of Department (1997 – 2008): Ms. Jenny Hinch, Ms. Elma Dammann, Dr. Theo van Wyk

2000 – 2008

St Alban’s College

Employed as part-time teacher of:

Piano and Music Theory (2000 - 2005)

Head of Subject & Singing (2006 - 2008)

Managers:

Head of Department: Mr. Mark Stenhouse

Headmaster: Mr. Thomas Hamilton

2009 January – 2009 August

St Alban’s College

Director of Music

& Head of Singing

Manager:

Headmaster: Mr Thomas Hamilton

Current

September 2009–present

Odeion School of Music

University of the Free State

Lecturer

Choral Studies (DipMus 1st & 2nd years; BMus 1st, 2nd, 3rd & 4th years; BAMus 1st, 2nd & 3rd years; BMus Hons; MMus)

Composition (BMus 3rd & 4th years)

Cultural Musicology (BMus/BAMus 1st & 2nd years)

Systematic Musical Studies (BMus 1st, 2nd & 3rd years)

Music Literacy (DipMus 1st & 2nd years)

BMus (Hons): (mini-dissertations supervised): 4

MMus: (mini-dissertations supervised): 2

Conductor, Odeion Choir

Proofreader of programme notes for concerts & press communications (since 2014)

Managers:

Line Manager (academic): Prof. Martina Viljoen (2009-13); Dr. Matildie Thom Wium (2014-2016); Dr Anchen Froneman/Dr Frelet de Villiers (since 2017)

Head of Department: Prof. Nicol Viljoen (2009-2015) Dr. Jan Beukes (since 2016)

January 2013-present

The Cathedral of St Andrew & St Michael, Bloemfontein

(Anglican Church of Southern Africa)

Director of Music

Responsible for overseeing all liturgical music, liaison with artistic organisations regarding musical concerts in the Cathedral

Oversight of the rebuilding & installation of the organ, including the fundraising for this project (since 2020)

Choral & orchestral activities

The Cathedral of St Andrew & St Michael, Bloemfontein (Anglican)

Director of Music (since 2013)

Manager:The Dean, The Very Reverend Lazarus Mohapi

Cathedral Singers of St Andrew & St Michael

Founded by Fr Simon Aiken in 2009

Conductor (2009 – present)

Bloemfontein-based chamber choir affiliated to Bloemfontein Anglican Cathedral

Liturgical choir performing weekly Choral evensong during term; repertoire is chiefly English, as well as Latin (and occasionally German & French), and music for high festivals; about 20 services & concerts/annually

A fairly high turnover of music, with emphasis on accurate ensemble, sight-reading and the development of professionalism in choral singing & conducting; opportunities for solo singing are frequent

In addition, two or three concerts are performed annually

Stanford, Parry, Tallis, Byrd, Palestrina, Monteverdi, Elgar, Hassler, Praetorius, Victoria, Haydn, Mozart etc.

Work is performed pro bono

Website: www.cathedralsingers.co.za

Odeion Choir

Founder, Conductor and Director of Music (2009–present)

The academic instrument of the Odeion School of Music choral studies undergraduate and postgraduate courses

Repertoire is chiefly high/late Baroque but ranges in era from Romanesque to the 21st century

This ensemble sang the premiere performances of music by Douglas Scott (Three Aquinas motets) & Malcolm Dedman (Remember) in 2015 at the New Music Conference in 2015 (Odeion Concert Hall)

St Andrew’s School Chapel Choir

Master of the Choristers (February 2021-June 2022)

Anglican chapel choir

Managers:

Chaplain: The Reverend Deon Lombard (February – June 2021)

Mr Ashe Steenbok (July 2021 – June 2022)

Deputy Headmaster: Mr Adrian Foster (February – June 2021)

Headmaster: Mr Roland Rudd (July 2021 – June 2022)

Ars Nova Consort (1995 – 2009)

Founder & Conductor

A mixed choir of 18 singers

Specialised in renaissance & early baroque music (but embraces music from all eras)

Christ Church, Arcadia (Anglican Church of Southern Africa)

Choir in the Anglican tradition

RSCM affiliated

Assistant Director of Music (1997 - 2009)

A wide variety of music regularly sung (and conducted) in liturgical settings

Manager:

Director of Music: Mr George King

Rectors: The Reverend Michael Gill, The Reverend David Swanepoel

Chanticleer Singers

A mixed-voice choir of 20 members

Tenor (2003–9)

Conductor: Richard Cock (formerly Assistant Choirmaster of Chichester Cathedral, UK)

Cape Consort (formerly Mass Appeal)

Consort tenor (2001 – 2016)

A consort of soloists performing early & high baroque repertoire

Directors: Andrew Cruickshank, Hans Huyssen, Erik Dippenaar

Monteverdi, Cavalli, Caccini, Rigatti, Handel, Purcell, Lassus, Byrd, Bach etc.

University of Pretoria Symphony Orchestra

Student Orchestra

Conductor (interregnum, 2002)

Manager:

Head of Department: Prof. Christopher Walton

Major choral works conducted (including those with choir & orchestra/organ)

JS Bach St John Passion

Christ lag in Todesbanden

Nun komm der Heiden Heiland

The seven motets

D Buxtehude Membra Jesu nostri

Herzlich’ lieb’ hab’ ich dich, O Herr

FJ Haydn Missa in angustiis (‘Nelson Mass’)

Kleine Orgelsolo-messe

WA Mozart Masses, motets, ecclesiastical sonatas

C Monteverdi excerpts from Vesperae della Beata Vergine (1610)

MA Charpentier Te Deum laudamus

G Fauré Requiem

S Rachmaninov excerpts from the Vespers

J Brahms Fest- und Gedanksprüche, other motets

Liebeslieder Waltzes

GF Handel Dixit Dominus (1710)

Ode to St Cecilia

GP da Palestrina Masses & motets (incl. Missa Papae Marcelli)

H Schütz excerpts from the Musikalisches Exequien

LVJ Vierne Messe solennelle

Has prepared a choir (chorus master) for performances of

H Purcell Dido & Aeneas (cond. Arjan Tien)

WA Mozart Requiem (cond. Timothy Roberts, Alexander Fokkens)

J Rutter Feel the Spirit (Cond. Alexander Fokkens)

R Vaughan Williams Serenade to Music (cond. Timothy Roberts)

C Orff Carmina burana (cond. Alexander Fokkens)

GF Handel Messiah (cond. Alexander Fokkens)

JS Bach Easter oratorio (cond. Alexander Fokkens)

J Brahms Requiem (cond. Alexander Fokkens)

Orchestral repertoire includes the following:

WA Mozart Symphony no 40 in G minor

Overture: Le Nozze di Figaro

Overture: Cosi fan tutte

Serenade for Strings in D

Clarinet Concerto in A

Horn concerto no.3 (mvt II)

C Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso

L van Beethoven: Overture: Coriolan

B Bartók Romanian Dances

A Vivaldi: The Four Seasons Winter

G Bizet: L’Arlesienne Suite II

JC Eschmann: Concert Overture in F minor (world premiere)

FP Schubert Symphony no.6 in C major

F Mendelssohn Hebrides Overture

S Prokofiev Peter & the Wolf

Has prepared the UP Orchestra for performances of

L van Beethoven: Concerto for Violin, Violoncello & Piano in C major

C Saint-Saëns: Concerto for Violoncello & Orchestra in A minor

(cond. Walter Mony; soloists Helene du Plessis/Berthine van Schoor, Zanta Hofmeyr & Wessel van Wyk)

Baroque2000

Durban-based baroque ensemble

Players are members of the KZ Natal Philharmonic Orchestra

Guest conductor & soloist

JS Bach St John Passion (2001) conductor

H Purcell Dido & Aeneas (2002) role of Aeneas & chorus master

MA Charpentier Te Deum laudamus (2004, 2017) conductor

D Buxtehude Membra Jesu nostri (2014) conductor & tenor soloist

D Buxtehude Herzlich’ lieb’ hab’ ich dich (2015) conductor & tenor soloist

GF Handel Ode for St Cecilia (2018) conductor

Pretoria Bach Choir

FJ Haydn Nikolaimesse (2007) tenor soloist

MA Charpentier Messe de minuit (2007) tenor soloist

JS Bach Christmas Oratorio (2013) Evangelist & tenor soloist

JS Bach St John Passion (2015) tenor soloist

Free State Symphony Orchestra

C Orff Carmina burana (2015) chorus master & tenor soloist

D Buxtehude Membra Jesu nostri (2016) chorus master & tenor soloist

J Rutter Feel the Spirit (2017) chorus master

G Fauré Requiem (2017) chorus master

JS Bach Easter oratorio (2019) chorus master & tenor soloist

J Brahms Requiem (2019) chorus master

Rhapsody Orchestra

Bloemfontein community orchestra

WA Mozart Horn concerto no.3 (mvt II)

FP Schubert Symphony no.6 in C major

F Mendelssohn Hebrides Overture

S Prokofiev Peter & the Wolf

Compositional Portfolio

3 Christmas Carols SSAATTBB a capella (2004); last performed by Richard Cock in 2004

Rhapsody flute & piano (last performed in 2019)
Trinity Meditation organ (2010); performed by Theo van Wyk, recorded for YouTube in 2022
Behold, O God, our defender soprano solo & organ (1998)
Evening Service (Magnificat & Nunc dimittis, Preces & Responses) soprano solo, SSATTB & organ (last performed 2004)
Elegy oboe & piano (2009)
Responses (second set) SATB a capella (conducted by Richard Cock in 2013, LJ Phillip in 2019)
arrangement of Jacobus Handl’s Duo seraphim for chamber orchestra (performed by the OSM Camerata (dir. Xavier Cloete) in 2017 & 2018, recording available on YouTube)
arrangement of Pieter vd Westhuizen’s Onskuld for chamber orchestra (2019); performed by the OSM Camerata (dir. Elsabé Raath), recorded for YouTube in 2019
arrangement of Marthie Driessen’s Diepsinnige raaisels for chamber orchestra 2019
Communion service for trebles (2019); orchestrated 2020
Viviane (tone poem for organ) 2019; orchestrated 2020/2021
Communion service ‘Fiat lux’ - SATB & organ (2020)

Community work

Bloemfontein Cathedral Choir

A parish choir of about 12 singers

Selection of music (hymns & anthems); about 40 services/annum

Conducting & occasional organist duties

Work is performed pro bono

WriteSite

A division of the Centre f0r Teaching & Learning, University of the Free State

Language consultant (2014 – 2016)

Workshops presented in 2015 & 2016

Concert CV

Lance Phillip was born in Durban in 1973. From 1983 – 1986 he received his earliest musical training as a chorister at the St Thomas Choir School in New York, under Gerre Hancock. Here he also was privileged to work with such renowned guest musicians as George Guest, Simon Preston, Placido Domingo & Lorin Maazel. He read Music at the University of Pretoria, and graduated BMus (Composition) in 1995, under Henk Temmingh. In the same year he formed the Ars Nova Consort, a Pretoria-based choir. Phillip is active as a tenor and conductor, and was Assistant Director of Music at Christ Church, Arcadia, under George King, from 1997–2009. He was also a member of Richard Cock’s Chanticleer Singers (2003–9), and directed ENSEMBLE 4BOURDON, an ad hoc vocal ensemble. In 2000 he was engaged as a teacher at St Alban’s College, Pretoria, and was appointed Head of Subject and Head of Singing there in 2005. He was simultaneously a Piano Teacher at St Mary’s DSG from 1997–2008. Phillip studied singing with Lorraine Haveman-du Toit, and orchestral conducting with Walter Mony. Just before leaving Pretoria, he agreed to serve as Director of Music during an interregnum at St Alban’s College. In September 2009 he was appointed to the staff of the Odeion School of Music (University of the Free State), where he currently holds the post of Lecturer in Composition, Choral Studies & Musicology. In 2011 he was appointed as Director of Music at Bloemfontein Cathedral, where he directs the Cathedral Singers of St Michael & St Andrew, in addition to the University’s departmental academic choral ensemble, the Odeion Choir. In 2013 Phillip performed the role of the Evangelist and the tenor solos in Bach’s Christmas Oratorio under Gerben Grooten, as well as the tenor solo in Orff’s Carmina burana under Alexander Fokkens. He is a founding member and regular guest singer with the Cape Consort, a leading early music ensemble, as well as a guest conductor & singer with the Baroque2000 orchestra, which he first conducted in 2001. He collaborates on an annual basis with the Free State Symphony Orchestra, as a tenor soloist, chorus tenor & chorus master. He is a former Master of the Choristers of St Andrew’s School Chapel Choir. Phillip holds a Master’s Degree in Choral Conducting from the University of the Free State.

Abridged concert CV

Lance Phillip received his earliest musical training as a chorister at the St Thomas Choir School in New York from 1983-6, under Dr Gerre Hancock. He read Music at the University of Pretoria, and graduated BMus (Composition) in 1995, under Henk Temmingh. In the same year he formed the Ars Nova Consort, a Pretoria-based choir. Phillip is active as a tenor and conductor, and was Assistant Director of Music at Christ Church, Arcadia, under George King, from 1997–2009. He was also a member of Richard Cock’s Chanticleer Singers (2003–9), and directed ENSEMBLE 4BOURDON, an ad hoc vocal ensemble. Phillip studied singing with Lorraine Haveman-du Toit, and orchestral conducting with Walter Mony. He is currently employed at the Odeion School of Music (University of the Free State) as a Lecturer in Composition, Choral Studies & Musicology. Phillip is Director of Music at Bloemfontein Cathedral, where he directs the Cathedral Singers of St Michael & St Andrew, in addition to the University’s departmental academic choral ensemble, the Odeion Choir. In 2013 he sang the role of the Evangelist and the tenor solos in Bach’s Christmas Oratorio under Gerben Grooten, and the tenor solo in Orff’s Carmina burana with the Free State Symphony Orchestra, under Alexander Fokkens. He is a founding member and regular guest singer with the Cape Consort, a leading early music ensemble, as well as a guest conductor & singer with the Baroque2000 orchestra. He is a former Master of the Choristers of St Andrew’s School Chapel Choir. Phillip holds a Master’s Degree in Choral Conducting from the University of the Free State.

Academic CV

Lance Phillip is employed by the Odeion School of Music (University of the Free State), where he lectures in Choral Studies, Composition and Musicology. He holds a BMus in Composition from the University of Pretoria, and an MMus in Choral Directing from the University of the Free State. Trained in part as a church musician, Phillip presently conducts the Odeion Choir, which he founded in 2009. As Director of Music of Bloemfontein Cathedral, he also conducts the Cathedral Choir and the Cathedral Singers of St Andrew & St Michael. He is also a regular guest conductor of the Bloemfontein Rhapsody Orchestra. In his spare time he continues to work as a choral tenor and oratorio soloist for diverse ensembles, as well as a freelance choral conductor, and occasionally, a lieder recitalist.

Kobus Potgieter

Beoordelaar: Fotografie
Adjudicator: Photography

Kobus Potgieter is betrokke in fotografie sedert die vroeë 1980's toe alles op 'n kamera nog met die hand gestel moes word. Hy was baie lank betrokke by die Photographic Society of South Africa (PSSA) en het in daardie tyd verskeie nasionale PSSA kompetisies beoordeel. Terselfdertyd was hy ook op die paneel wat beoordeling gedoen het vir eretitels wat in die PSSA aan verdienstelike fotograwe toegeken is.

Kobus het al die voorreg gehad om as die wenner van die Impala trofee van die PSSA aangewys te word. Hierdie trofee word toegeken aan die fotograaf wat landswyd die meeste punte tydens PSSA kompetisies in 'n kalenderjaar verdien het.

Deesdae doen hy nie meer kompeterende fotografie nie, maar slegs fotografie vir sy eie plesier.

......................................................................................

Kobus Potgieter has been involved in photography since the early 1980s when everything on a camera still had to be set manually. He was involved with the Photographic Society of South Africa (PSSA) for a very long time and during that time judged several national PSSA competitions. At the same time, he was also on the judging panel for honorary titles awarded to deserving photographers in the PSSA.

Kobus already had the privilege of being named the winner of the Impala trophy from the PSSA. This trophy is awarded to the photographer who earned the most points nationwide during PSSA competitions in a calendar year.

These days he no longer does competitive photography, but only photography for his own pleasure.