4.         BEOORDELING /ADJUDICATION

 

4.1          Die beoordelaar se beslissing is finaal en geen deelnemer of belanghebbende persoon mag die beslissing probeer beïnvloed nie.

The decision of the adjudicator will be final and no participant or any other person concerned will be allowed to influence the decision.

 

4.2               Indien die standaard sodanig is, sal punte of simbole soos volg toegeken word deur die beoordelaar:

Pending the standards, marks and symbols will be allocated by the adjudicator as follows: 

90% & hoër/ higher   A++ 85% – 89% A+
80% – 84% A 75% – 79% B+
70% – 74% B 60% – 69% C

 

4.3         Die beste deelname per item mag deur die beoordelaar aangewys word volgens sy/haar eie diskresie.

The best performance per item may be announced by the adjudicator according to his/her own judgement.

 

4.4          Indien die inskrywings in ‘n item, na die beoordelaar se mening, van ‘n te lae standaard is, mag hy/sy weier om enige toekenning te maak.

If, according to the adjudicator, the standard of participation for a specific item is not sufficient, no allocations will be made.

 

4.5               ‘n Beoordelaarsverslag word voltooi en kan direk na elke sessie afgehaal word.

An adjudicator’s report will be completed and can be collected at the end of each session.

 

4.6            As die deelnemer klaar is in ‘n afdeling (bv. Musiek – Instrumentaal), kan sy/haar sertifikate by die rekenaarstasie van daardie lokaal afgehaal word.

After the participant has finished with a category (e.g. Music – Instrumental), his/her certificates can be collected from the computer center of that venue.

 

4.7             Indien ekstra sertifikate verlang word sal ‘n fooi van R20 per sertifikaat gehef word.

If extra certificates are reqeusted, a fee of R20 per certificate will be charged.