4.         BEOORDELING /ADJUDICATION

 

4.1          Die beoordelaar se beslissing is finaal en geen deelnemer, ouer of ander belanghebbende persoon mag die beslissing probeer beïnvloed nie.

The decision of the adjudicator will be final and no participant, parent or any other person concerned will be allowed to influence the decision.

 

4.2               Indien die standaard sodanig is, sal punte of simbole soos volg toegeken word deur die beoordelaar:

Pending the standards, marks and symbols will be allocated by the adjudicator as follows: 

90% & hoër/ higher   A++ 85% – 89% A+
80% – 84% A 75% – 79% B+
70% – 74% B 60% – 69% C

 

4.3         Die beste deelname per item mag deur die beoordelaar aangewys word volgens sy/haar eie diskresie.

The best performance per item may be announced by the adjudicator according to his/her own judgement.

 

4.4          Indien die inskrywings in ‘n item, na die beoordelaar se mening, van ‘n te lae standaard is, mag hy/sy weier om enige toekenning te maak.

If, according to the adjudicator, the standard of participation for a specific item is not sufficient, no allocations will be made.

 

4.5         ‘n Beoordelaarsverslag met die uitslag en kommentaar sal aan die einde van ‘n sessie uitgegee word.

An adjudicator’s report with the result and comments will be handed out at the end of each session.

 

4.6         Sertifikate sal na afloop van deelname digitaal beskikbaar wees om afgelaai en gedruk te word deur deelnemers.

Certificates will be available after participation for digital download or printing by the participants.