Harrismith Eisteddfod … ‘n fees van kunste. Hier gaan dit oor geleenthede en bemagtiging.  Beslis nie net oor meriete toekeninnings nie. Ons stel ten doel om individue en groepe van alle ouderdomme op te bou en om ‘n ruimte te skep vir ontwikkeling.  Dit is altyd ‘n verrykende, genotvolle ervaring vir elke deelnemer en beslis ‘n hoogtepunt op die kulturele kalender!

Harrismith Eisteddfod …  a celebration of arts.  It is not all about the merits and awards, but definately about opportunity and empowerment, to build and to nurture groups and individuals of all ages.  This is always an enriching, joyful experience for each participant and a special occasion on the cultural calendar!

Die 2019 Harrismith Eisteddfod vind plaas van Maandag die 12de tot Saterdag die 17de Augustus en die verskillende afdelings waarin deelgeneem kan word is:

The 2019 Harrismith Eisteddfod will take place from Monday the 12th  to Saturday the 17th of August and the different sections for participation are:

  • Musiek (Instrumentaal) /Music (Instrumental)
  • Musiek (Vokaal) / Music (Vocal)
  • Afrikaans (Spraak & Drama) / Afrikaans (Speech & Drama)
  • Engels (Spraak & Drama) / English (Speech & Drama)
  • Kreatiewe Skryfwerk / Creative Writing
  • Kuns & Fotografie / Art & Photography
  • Dans / Dance

Alle reëls en riglyne is beskikbaar op ons webtuiste.  Laai gerus die 2019 Prospektus af in drukbare formaat en lees meer oor die uiters bekwame beoordelaars, komitee en verblyf beskikbaar.

All rules and guidelines are available on our website.  For a printable version, please download the 2019 Prospectus.  Read more about our impressive adjudicators, the committee and where to stay. 

Vanjaar kan u gebruikmaak van die aanlyn-inskrywingssisteem. Dit vergemaklik nie net die inskrywingsproses nie, maar ook die betaling.  Volg die stap-vir-stap aanlyn-inskrywingsriglyne of kontak ons indien u hulp nodig het.

This year you can make use of the online entry system.  It not only speeds up the entry process, but also makes payment so much easier.  Follow the step-by-step online entry guidelines or contact us if you need help.

Die tradisionele inskrywings- en opsommingsvorm kan steeds afgelaai word om met die hand ingevul, of op u rekenaar voltooi te word. Vir meer as een inskrywing voltooi asseblief ‘n opsommingsvorm wat u betaling moet vergesel. 

The traditional entry and summary form can still be downloaded for completion by hand or on your computer. If you enter more than one item, please complete a summary form and submit it with your payment.

Gaan kyk asseblief na die riglyne vir inskrywings soos uiteengesit op die webtuiste of in die 2019 Prospektus

Die sluitingsdatum vir alle inskrywings en betalings is: 

Vrydag die 31ste Mei 2019.

Please have a careful look at the guidelines for entries as set out on the website as well as in the 2019 Prospectus

The closing date for all entries and payments is:

Friday the 31st of May 2019.

Moenie huiwer om ons te kontak indien u hulp benodig nie. Geniet u voorbereiding.

Do not hesitate to contact us if you need assistance.  Enjoy your preparation.