The meaning of life is to find your gift.

The purpose of life is to give it away.

– William Shakespeare –

Vir Harrismith Eisteddfod is dit die kern van ons fees.  Harrismith Eisteddfod gaan oor geleenthede vir almal om hul Godgegewe talent met ander te deel.  Soms kruip dit weg, maar soms moet dit net aangepor word of benodig dit ‘n woord van bemoediging.  Kunste praat waar woorde nie kan verduidelik nie…

Oos-Vrystaat ons het geluister en geluister.  Wat ‘n heerlike week was dit nie.  So kom ons egter aan die einde van ons 2021 Eisteddfod en moet groet.  Die komitee wil ieder en elk bedank vir hul bydrae tot die sukses van ons Kunstefees.  Dankie vir julle harde werk, ure se oefen en tyd wat afgestaan was.  Ons vertrou dat julle almal die soet vrug van julle arbeid gesmaak het. 

Mag die Oos-Vrystaatkunste net van krag tot krag gaan en sien julle almal d.v. volgende jaar in Bethlehem.

 

For Harrismith Eisteddfod, this is the essence of our festival.  The Harrismith Eisteddfod is all about creating opportunity for everybody to share their God given talents with others.  Sometimes it’s hidden, but sometimes it just needs a little poke or a word of encouragement.  Art speaks where words are unable to explain…

Eastern Free State we heard it all. What a spectacular week of arts it was. So we come to the end of the 2021 Eisteddfod en must say our goodbyes.  The committee would like to thank everybody involved for their part in this succesful week.  Thank you for your hard work, hours of practice and time spend.  We trust that you were all rewarded in abundance. 

May the Eastern Free State arts florish and we see you all next year in Bethlehem.