The meaning of life is to find your gift.

The purpose of life is to give it away.

– William Shakespeare –

Vir Harrismith Eisteddfod is dit die kern van ons fees.  Harrismith Eisteddfod gaan oor geleenthede vir almal om hul Godgegewe talent met ander te deel.  Soms kruip dit weg, maar soms moet dit net aangepor word of benodig dit ‘n woord van bemoediging.  Kunste praat waar woorde nie kan verduidelik nie…

Die Eisteddfod word hierdie jaar in Bethlehem aangebied van 15 tot 19 Augustus 2022.  Die sluitingsdatum vir inskrywings is 23 Mei 2022. Besoek gerus hul webtuiste vir meer inligting.  Sien julle almal weer terug in Harrismith in 2023!

BETHLEHEM EISTEDDFOD

For Harrismith Eisteddfod, this is the essence of our festival.  The Harrismith Eisteddfod is all about creating opportunity for everybody to share their God given talents with others.  Sometimes it’s hidden, but sometimes it just needs a little poke or a word of encouragement. Art speaks where words are unable to explain…

The Eisteddfod will be presented in Bethlehem this year from 15 to 19 August 2022.  The closing date for entries is 23 May 2022.  Please visit their website for more information. See you all back in Harrismith in 2023!

BETHLEHEM EISTEDDFOD