Music – Vocal

MUSIEK – VOKAAL

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

1.            Begeleiding verkieslik met klavier, maar CD klankbaanbegeleiding (“backtrack”) mag gebruik word.  ‘n CD-speler sal verskaf word.  Indien ‘n CD klankbaanbegeleiding (“backtrack”) gebruik word, voeg ‘n “B” agter die kode op die inskrywingsvorm in, bv. V007B.

Accompaniment mainly by piano, but participants may make use of CD backtracks.  CD player will be supplied.  If a CD backtrack is used, add a “B” after the code on the entry form, e.g. V007B.

 

2.           By alle items word eie keuse van werke toegelaat. ‘n Kopie van die werk moet met aanmelding ingehandig word vir beskikbaarstelling aan die beoordelaar.  Werke mag getransponeer word en ‘n maksimum van twee verse van ‘n lied mag gesing word.

Own choice of works is allowed in all items.  A copy of the work should be handed in at the start of the session for adjudication purposes.  Works may be transposed and a maximum of two verses of a song may be presented.

 

3.            Solo Vroulik en Solo Manlik:  Slegs een werk.  Hoogstens 10 deelnemers per skool per item word toegelaat.

Solo Female and Solo Male:  Only one work.  Maximum 10 participants per item per school are allowed.

 

4.            Solo Program:  Drie kontrasterende werke.

Solo Programme:  Three contrasting works.

 

5.            Duet (tweestemmig), Trio (driestemmig) en Kwartet (vierstemmig):  Slegs een werk.

Duo (two-part singing), Trio (three-part singing) and Quartet (four-part singing):  Only one work.

 

6.           Klein Groepe:  Informele sang met enige kombinasie van stemme. <6 lede.  Slegs een werk.

Small Groups: Informal singing with any combination of voices. <6 members.  Only one work.

 

7.            Groot Groepe:  Informele sang met enige kombinasie van stemme. 6+ lede.  Slegs een werk.

Large Groups: Informal singing with any combination of voices. 6+ members.  Only one work.

 

8.            Solo Instrument & Stem:  Deelnemers moet hulself begelei bv. kitaar of klavier.  Slegs een werk.

Solo Instrument & Voice:  Participants must accompany themselves e.g. guitar or piano.  Only one work.

 

9.            Kitaargroepe:  Sluit sang en begeleiding in.  Minimum van 2, maksimum van 15 deelnemers.  Twee werke.

Guitar Groups:  Includes voice and accompaniment.  Minimum of 2, maximum of 15 participants.  Two works.

 

10.            Gesinsgroepe:  Enige kombinasie van stemme en instrumente.  ‘n Minimum van twee gesinslede.  Twee werke.

Family Groups:  Any combination of voice and instrument.  A minimum of two family members.  Two works.

 

11.          Koorsang en Sanggroepe:  Begeleid of onbegeleid.  Engelse, Afrikaanse of anderstalige liedere mag aangebied word.  Die betekenis van anderstalige liedere moet verskaf word.  ‘n Program van twee of drie kontrasterende werke moet aangebied word, waarvan een werk beweging mag insluit.  Geen kostuums.  Maksimum tyd toegelaat: 15 minute.

Choirs and Groups:   With accompaniment or A Capella.  English, Afrikaans or another language may be presented.  The meaning of songs in another language must be provided.  A programme with two or three contrasting works must be presented.  One work may include movement.  No costumes.  Maximum time allowed: 15 minutes.
 12.          Revue:  Sluit sang en beweging in.  ‘n Maksimum van 50 deelnemers (seuns of dogters of gemeng) word toegelaat. ‘n Program van maksimum 10 minute, wat twee tot drie werke insluit, kan aangebied word.  Maak self voorsiening vir klankapparaat wat u mag benodig.

Revue:  Includes movement and singing.  A maximum of 50 participants (boys or girls or combined) are allowed.  A programme of maximum 10 minutes, including two to three songs, may be presented.  Participants should provide their own sound system.


MUSIEK VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

Skool- graad/ School Grade SOLO VROULIK/ SOLO FEMALE SOLO MANLIK/ SOLO MALE SOLO PROGRAM/  SOLO PROGRAMME   Skool- graad/ School Grade DUET/ DUO  TRIO/ TRIO KWARTET/ QUARTET KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS SOLO INSTRUMENT & STEMSOLO INSTRUMENT & VOICE KITAAR-GROEPE/ GUITAR GROUPS GESINS-GROEPE/ FAMILY GROUPS
VS/PS V000 V100 V200 VS/PS V600 V700
1 V001 V101 V201
2 V002 V102 V202 1-3 V314 V414 V514 V614 V714 V814
3 V003 V103 V203
4 V004 V104 V204 V920 V1020
5 V005 V105 V205 4-7 V315 V415 V515 V615 V715 V815 Alle / Alle /
6 V006 V106 V206 All All
7 V007 V107 V207
8 V008 V108 V208
9 V009 V109 V209
10 V010 V110 V210 8-12 V319 V419 V519 V619 V719 V819
11 V011 V111 V211
12 V012 V112 V212
Ope / Open V013 V113 V213 Ope / Open V313 V413 V513 V613 V713 V813

 

KOORSANG & SANGGROEPE / CHOIRS & GROUPS

 

REVUE GROEPE / GROUPS

KODE / CODE KLASSIFIKASIE / CLASSIFICATION STEMME / VOICES MINUTE / MINUTES   KODE / CODE KLASSIFIKASIE / CLASSIFICATION

C000

Voorskools /Pre-school Eenstemmig /Unison 10 R000 Voorskools / Pre-school

C014

Laerskool / Primary School:Gr 1 – 3 Eenstemmig /Unison 10 R014 Laerskool / Primary School:Gr 1 – 3

C015a

Laerskool / Primary School:Gr 4 – 7 Tweestemmig /Two voices 10 R015 Laerskool / Primary School:Gr 4 – 7

C015b

Laerskool / Primary School:Gr 4 – 7 Drie- of vierstemmig /Three or four voices 10 R016 Laerskool / Primary School:Gr 1 – 7

C016

Laerskool / Primary School:Gr 1 – 7 Eenstemmig /Unison 10 R017 Hoërskool / Secondary School:Gr 8 – 10

C019

Hoërskool / Secondary School:Gr 8 – 12 Twee-, drie- of vierstemmigTwo, three or four voices 15 R018 Hoërskool / Secondary School:Gr 11 – 12

C020

Groepe / Groups Enige kombinasie /Any combination 15 R019 Hoërskool / Secondary School:Gr 8 – 12

C013

Volwasse / Adult SA, SSA, SAB, SATB 15