Merit Certificates

6.         MERIETESERTIFIKATE / MERIT CERTIFICATES

 

6.1          Merietetoekennings vir uitstaande prestasies sal deur die beoordelaar/s in elke afdeling gemaak word.

Merit awards will be given to participants with outstanding performance by the adjudicator/s in each category.

 

6.2               UNISA sal weereens ‘n toekenning vir laer- en hoërskoolinskrywings in instrumentale musiek maak.

UNISA will once again make an award for the best primary and secondary school performers in instrumental music.